Tăng cường công tác phối hợp giữa Nhà xuất bản Tư pháp và Học viện Tòa án

24/09/2019
Tăng cường công tác phối hợp giữa Nhà xuất bản Tư pháp và Học viện Tòa án
Nhằm tiếp tục tăng cường sự phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác giữa Nhà xuất bản Tư pháp với các cơ sở đào tạo chuyên ngành luật, sáng ngày 23/9/2019, Đoàn công tác của Nhà xuất bản Tư pháp do TS. Hồ Quang Huy, Giám đốc Nhà xuất bản làm Trưởng đoàn đã thăm, làm việc với Học viện Tòa án. Tham gia Đoàn có các đồng chí Lãnh đạo đại diện các phòng, ban có liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp.
Tiếp đón Đoàn công tác, thay mặt Ban Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Học viện Tòa án, TS Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kiêm Giám đốc Học viện Tòa án bày tỏ sự vui mừng, chào đón Đoàn công tác của Nhà xuất bản Tư pháp và cá nhân đồng chí Giám đốc đến thăm, làm việc với Học viện nhằm đẩy mạnh công tác xuất bản tài liệu, giáo trình chuyên ngành luật. Trên cơ sở quy mô, định hướng phát triển trong thời gian tới, đồng chí Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kiêm Giám đốc Học viện Tòa án Nguyễn Trí Tuệ đặc biệt nhấn mạnh đến nhu cầu, dự định xuất bản các xuất bản phẩm chuyên ngành luật, có chất lượng, kịp thời phục vụ sinh viên, học viên, giảng viên học tập, nghiên cứu, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
Thay mặt Nhà xuất bản Tư pháp, Giám đốc Hồ Quang Huy trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Học viện Tòa án đối với Nhà xuất bản Tư pháp trong thời gian qua, đặc biệt là cá nhân đồng chí Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kiêm Giám đốc Học viện Tòa án. Đồng chí Giám đốc khẳng định, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, giữ vững thế mạnh của đơn vị hàng đầu trong xuất bản chuyên ngành luật ở nước ta, Nhà xuất bản Tư pháp cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, toàn diện hơn nữa với Học viện Tòa án. Đồng thời, nhân dịp này, đồng chí Giám đốc Hồ Quang Huy cũng đã báo cáo nhanh kết quả làm việc giữa Nhà xuất bản Tư pháp với Vụ Pháp chế và nghiên cứu khoa học của Tòa án nhân dân tối cao và trân trọng đề nghị Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, các Cục, Vụ, Học viện của Tòa án nhân dân tối cao và cá nhân đồng chí Phó Chánh án kiêm Giám đốc Học viện Tòa án tiếp tục quan tâm, tin tưởng, tạo điều kiện để Nhà xuất bản Tư pháp được tham gia sâu hơn, toàn diện hơn vào quá trình biên tập, xuất bản các ấn phẩm phục vụ công tác của ngành Tòa án nói chung và Học viên Tòa án nói riêng.
Hoạt động nêu trên thể hiện quyết tâm của Nhà xuất bản Tư pháp trong việc đẩy mạnh quan hệ với các đối tác, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần thúc đẩy sự phát triển của đơn vị trong sự phát triển chung của Bộ, ngành Tư pháp./.
Tổ Quản lý website Nhà xuất bản Tư pháp