Hội nghị tập huấn Bộ Luật Dân sự năm 2005 cho đại biểu các tỉnh miền Bắc

20/12/2005
Hội nghị tập huấn Bộ Luật Dân sự năm 2005 cho đại biểu các tỉnh miền Bắc
Thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 13/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn Bộ luật Dân sự năm 2005 cho đại biểu các tỉnh miền Bắc. Hội nghị diễn ra trong 3 ngày 20-22/12/2005 tại Hội trường lớn Nhà khách Chính phủ, 37 Hùng Vương, Hà Nội.