Trung tâm Tin học tổng kết công tác năm 2005 và phương hướng công tác năm 2006

15/12/2005
Trung tâm Tin học tổng kết công tác năm 2005 và phương hướng công tác năm 2006
Trên cơ sở phương hướng công tác năm 2005 của Bộ, Chỉ thị số 01/2005/CT-BTP ngày 19/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2005 và các nhiệm vụ của Trung tâm Tin học được giao tại các cuộc họp giao ban của Bộ, ngày 14/12/2005, Trung tâm Tin học đã tiến hành tổng kết công tác năm 2005, trên cơ sở đánh giá những kết quả đã đạt được và những điểm còn hạn chế, đưa ra những giải pháp nhằm đẩy mạnh các mặt công tác của đơn vị và phương hướng công tác năm 2006 trong xây dựng, phát triển, nghiên cứu ứng dụng và khai thác công nghệ thông tin trong ngành Tư pháp. Bộ trưởng Uông Chu Lưu tham dự và chỉ đạo Hội nghị.
Tham dự Hội nghị còn có đại diện Ban Điều hành Đề án 112 - Uỷ viên Thư ký Lương Cao Sơn, đại diện Lãnh đạo Văn phòng, Vụ Phổ biến GDPL, Vụ Hành chính Tư pháp, Vụ Hợp tác quốc tế, Thanh tra, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kiểm tra Văn bản QPPL, Viện Khoa học pháp lý, Vụ Dân sự Kinh tế, Cục Đăng ký QGGDBĐ và Cục Con nuôi quốc tế.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá cao những kết quả mà Trung tâm Tin học đã đạt được. Như lời khẳng định của Bộ trưởng, Hội nghị này cũng là tổng kết quá trình công tác 2 năm từ ngày thành lập Trung tâm Tin học. Trong thời gian qua, cùng với sự của Lãnh đạo Bộ, Trung tâm Tin học đã phối hợp cùng với Ban Biên tập và các đơn vị trong Bộ cập nhật, đăng tải các thông tin có liên quan đến các lĩnh vực mà Bộ quản lý, góp phần đưa Cổng thông tin thực sự trở thành công cụ hữu ích trong phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành, địa chỉ tin cậy đối với người dân và doanh nghiệp. Cổng thông tin Bộ Tư pháp nhận được sự quan tâm rất lớn không chỉ của người dân trong nước mà còn cả các kiều bào Việt Nam ở nước ngoài. Các đại biểu cũng đánh giá rất tốt về đội ngũ cán bộ của Trung tâm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, thông tin được đăng tải trên Cổng thông tin đa dạng, phong phú, Bộ trưởng cũng đã yêu cầu các đơn vị quản lý nghiệp vụ cần phải quan tâm chú trọng hơn nữa đến việc cung cấp các thông tin trong lĩnh vực đơn vị mình quản lý để đăng tải lên Cổng thông tin, qua đó giảm bớt hội họp, hạn chế việc sao gửi văn bản, công văn qua đường văn thư; công tác đào tạo tin học cho cán bộ, công chức trong cơ quan Bộ cần phải được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức, trình độ sử dụng tin học phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ…
Những ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng cũng như những đóng góp của các đại biểu là nguồn động viên kịp thời, là động lực rất lớn đối với cán bộ Trung tâm tiếp tục hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình, đẩy mạnh công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, chuyên môn trong cơ quan Bộ.