Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh trong lĩnh vực Công chứng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

04/06/2015
Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh trong lĩnh vực Công chứng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin, hỗ trợ pháp luật Cục Công tác phía Nam Bộ Tư pháp, ngày 30/5/2015, tại Hậu Giang, Trung tâm Thông tin, hỗ trợ pháp luật đã phối hợp với Trường Trung cấp Luật Vị Thanh Bộ Tư pháp tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh trong lĩnh vực Công chứng cho gần 100 học viên là các lãnh đạo, công chứng viên, thư ký nghiệp vụ các Phòng Công chứng, Văn phòng Công chứng thuộc 13 tỉnh, thành phố trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
 

Tham dự lớp bồi dưỡng có bà Huỳnh Thị Lệ Thủy, Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam Bộ Tư pháp, ông Phan Văn Cheo, Chủ tịch Hội Công chứng thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch hội đồng thành viên Văn phòng Công chứng Sài Gòn, đồng thời cũng là 02 báo cáo viên lớp bồi dưỡng và ông Nguyễn Văn Phụng, Q. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh.

Những quy định mới về Luật Công chứng và văn bản hướng dẫn thi hành; Các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động công chứng; Những khó khăn, bất cập trong hoạt động công chứng, quá trình hành nghề công chứng; Các thủ tục thành lập tổ chức xã hội nghề nghiệp; Kỹ thuật, thể thức trình bày văn bản đã được Báo cáo viên chia sẻ, giải thích, hướng dẫn cũng như trao đổi, thảo luận về những vướng mắc trong hoạt động công chứng, quản lý công chứng, về văn bản hành chính…

Chương trình bồi dưỡng đã góp phần trang bị những kiến thức pháp luật chuyên ngành và những kỹ năng quan trọng cho đội ngũ cán bộ công chứng viên, mang lại hiệu quả cao hơn cho hoạt động công chứng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần đưa Luật công chứng tiếp tục thực sự đi vào cuộc sống, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước và các địa phương, đảm bảo tính an toàn pháp lý cho các giao dịch, hợp đồng, góp phần tạo môi trường pháp lý thuận lợi và tin cậy cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại, góp phần quan trọng vào tiến trình cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

Kết thúc khóa bồi dưỡng, các học viên đã được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học theo quy định/.

Út Hạnh