Tập huấn những điểm mới của Pháp luật Lao động và BHXH năm 2014

28/05/2015
Tập huấn những điểm mới của Pháp luật Lao động và BHXH năm 2014
Ngày 26 và 27/5, tại TP. Hồ Chí Minh, Văn phòng đại diện Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh (Văn phòng đại diện) đã tổ chức lớp tập huấn “Những nội dung mới của Pháp luật Lao động và BHXH năm 2014”.

Tham dự lớp bồi dưỡng là các cán bộ pháp chế, cán bộ nhân sự… của các doanh nghiệp hội viên Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp và doanh nghiệp khu vực phía Nam.

Báo cáo viên của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cùng giảng viên Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu việc triển khai Nghị định 05/2015/NĐ-CP, Nghị định 28/2015/NĐ-CP, giới thiệu khái quát về Luật BHXH 2014 và quỹ BHXH ...

Luật BHXH sửa đổi năm 2014 về cơ bản đã bổ sung nhiều quyền lợi cho người lao động (NLĐ), việc sửa đổi một số điều khoản trong Luật BHXH nhằm đảm bảo sự công bằng, bình đẳng cho các đối tượng tham gia, quyền về an sinh xã hội của người dân, bổ sung một số chế độ cho phù hợp... hướng tới mục tiêu quyền lợi NLĐ ngày một tốt hơn.

Qua hai ngày làm việc, rất nhiều những ý kiến, những thắc mắc của các học viên về những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh liên quan đến những vấn đề về chính sách lao động, tiền lương, việc làm và các chế độ BHXH của doanh nghiệp đã được sôi nổi trao đổi, thảo luận để tháo gỡ.

Chương trình tập huấn đã góp phần trang bị những kiến thức pháp luật quan trọng cho các cán bộ của doanh nghiệp khi thực hiện công tác chế độ, chính sách của người lao động, tạo nên sự hài hòa lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động, tránh xảy ra những tranh chấp lao động đáng tiếc cho doanh nghiệp.

Ngày 4 và 5/6/2015, Văn phòng đại diện sẽ tập huấn chuyên sâu chuyên đề “Hợp đồng trong kinh doanh: Các vấn đề pháp lý, kỹ năng soạn thảo, đàm phán, tổ chức và thực hiện” tại Hội trường Cục Công tác phía Nam Bộ Tư pháp.

                                                                 Út Hạnh