Triển khai thực hiện Nghị quyết của QH về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2006

09/01/2006
Triển khai Nghị quyết số 49/2005/QH11 của QH về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2006, sáng 6-1, Ủy ban Thường vụ QH, với sự chủ trì của Phó Chủ tịch QH Nguyễn Văn Yểu, đã họp với đại diện các cơ quan được phân công trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan phối hợp thẩm tra các dự án luật, nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật và dự án pháp lệnh trong năm 2006 để bàn giải pháp thực  hiện.
Nghị  quyết  số 49/2005/QH11 về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2006 được QH thông qua tại kỳ họp thứ 8 từ 18-10 đến 29-11-2005. Theo nghị quyết, tại kỳ họp thứ chín (dự kiến vào tháng 5-2006), QH thông qua 11 dự án luật, một dự án nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật, cho ý kiến vào 13 dự án luật. Tại kỳ họp thứ 10 (dự kiến vào tháng 10-2006), QH sẽ thông qua 14 dự án luật, cho ý kiến vào 12 dự án luật. Năm 2006, Ủy ban Thường vụ QH sẽ thông qua mười dự án pháp lệnh và một dự án nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật. Cũng trong năm 2006 có 11 dự án luật và ba dự án pháp lệnh thuộc chương trình chuẩn bị.
Nghị quyết còn bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH nhiệm kỳ khóa XI (2002 - 2007) 17 dự án luật, một dự án nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật và bốn dự án pháp lệnh. Ðại diện các cơ quan trình, các cơ quan chủ trì thẩm tra và phối hợp thẩm tra đã phát biểu ý kiến, nêu nhiều kinh nghiệm, giải pháp trong việc chuẩn bị, soạn thảo, thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, những khó khăn, vướng mắc và hướng khắc phục nhằm bảo đảm cho các dự án trình ra QH, Ủy ban Thường vụ QH xem xét thông qua cũng như cho ý kiến có chất lượng.
Theo Nhân dân