Tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định quy định lãi vay, lợi nhuận hợp lý, phương thức thanh toán

29/11/2023
Tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định quy định lãi vay, lợi nhuận hợp lý, phương thức thanh toán, quyết toán dự án đầu tư theo hợp đồng BT; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết tại file đính kèm./.