TĐ đề nghị XD Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật NC, XC, QC, CT của NNN tại VN

24/03/2023
Tài liệu họp Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam