Thẩm định dự thảo Quyết định về thí điểm về phân cấp thẩm quyền phê duyệt... quy hoạch chung TP.Buôn Ma Thuột

28/12/2022
Hồ sơ thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về phân cấp thẩm quyền phê duyệt, trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Xem chi tiết tại file đính kèm./.