Công văn của Bộ Tư pháp hướng dẫn nghiệp vụ về việc sử dụng biểu mẫu và thu phí công chứng

28/08/2008
Trong thời gian vừa qua đã có các Văn phòng công chứng được thành lập như sau: tại thành phố Hà Nội có 7 Văn phòng công chứng; thành phố Hồ Chí Minh có 8 Văn phòng công chứng; tỉnh Hà Tây  nay là Hà Nội  có 1 Văn phòng công chứng (Văn phòng này do Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây ra quyết định thành lập); tỉnh Cần Thơ 1 Văn phòng công chứng, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 1 Văn phòng công chứng, Thanh Hoá 1 Văn phòng công chứng.  Các Văn phòng công chứng đã đi vào hoạt động ổn định và có hiệu quả. Mặc dù vậy, vẫn còn có một số Văn phòng mới được thành lập hoặc đang chuẩn bị thành lập còn lúng túng trong cơ chế hoạt động yêu cầu hướng dẫn chỉ đạo về việc sử dụng biểu mẫu trong công chứng và thu phí công chứng đối với Văn phòng công chứng. Vì vậy, ngày 19.8.2008, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 2618/BTP-HCTP hướng dẫn nghiệp vụ về việc sử dụng biểu mẫu và thu phí công chứng với nội dung như sau:
Về biểu mẫu
Theo Luật công chứng quy định thì Văn phòng công chứng và Phòng công chứng đều là tổ chức hành nghề công chứng. Do đó, hai tổ chức này đều bình đẳng khi hành nghề công chứng. Văn phòng công chứng cũng sử dụng các mẫu phiếu, mẫu hợp đồng, văn bản, sổ công chứng, lời chứng... như Phòng công chứng theo quy định của pháp luật hiện hành.
Về thu phí công chứng
Mức thu phí công chứng của Văn phòng công chứng và Phòng công chứng được áp dụng thống nhất. Hiện tại, Bộ Tài chính đang chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng. Do vậy, các Văn phòng công chứng vẫn áp dụng việc thu phí công chứng theo mức thu quy định tại Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT/BTC-BTP ngày 21/11/2001.
 
                                                Phan Thuỷ - Vụ Hành chính tư pháp