Tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 22/2022/QH15

10/08/2022
Tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 22/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam

Xem chi tiết tại tệp đính kèm./.