Tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm...

02/11/2021
Tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính
Xem chi tiết tại tệp đính kèm./.

File đính kèm