Tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của Nghị định số 111/2015/NĐ-CP

20/05/2020
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Tư pháp tổ chức họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ. 
Thời gian: 14h00, ngày 26 tháng 5 năm 2020 (Thứ ba).
Địa điểm: trụ sở Bộ Tư pháp, 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.

Xem chi tiết tại tệp đính kèm./.