Công văn thay đổi thời gian Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai công tác Đảng năm 2020

13/01/2020
Theo Công văn, thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 diễn ra vào 8h00' ngày 20/01/2020 (Thứ Hai). Các đại biểu có mặt từ 7h45' để nhận tài liệu và ổn định tổ chức.
Chi tiết Công văn xem tài liệu đính kèm


File đính kèm