Tài liệu cuộc họp tư vấn thẩm định dự thảo Nghị định SĐBS một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP

05/11/2019

Thời gian:  08 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 11 năm 2019 (thứ Sáu)
Địa điểm: Hội trường A, nhà N1, Trụ sở Bộ Tư pháp (58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội)
Chủ trì:  Ông Đặng Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật – Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định.
Thông tin chi tiết liên hệ: Đ/c Triệu Thị Bình, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp (ĐTCQ: 024.6273.9796 -  DĐ: 09.7359.7539, email: binhtt@moj.gov.vn).
Xin xem tệp đính kèm hồ sơ thẩm định.