Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, HC năm 2020

04/11/2019
Nhằm đánh giá khách quan, toàn diện kết quả và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác THADS, hành chính năm 2019; triển khai nhiệm vụ công tác THADS, hành chính năm 2020; thảo luận các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ nhằm tiếp tục nâng cao kết quả, hiệu quả công tác THADS, hành chính trong năm 2020 và những năm tiếp theo, ngày 29/10/2019 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 2659/QĐ-BTP tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020, do Lãnh đạo Bộ Tư pháp chủ trì, trong 01 ngày (trong khoảng từ 27 - 29/11/2019), bằng hình thức trực tiếp, tại Hà Nội.
Hội nghị dự kiến sẽ nghe Báo cáo tổng kết công tác THADS, hành chính năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2020; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2019 và dự kiến giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Góp ý dự thảo Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS, thi hành án hành chính năm 2020 và một số chuyên đề, tham luận liên quan về: (1) Tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 31-NQ/BCS của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp; (2) Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, các khó khăn, vướng mắc, bất cập và giải pháp khắc phục; (3) Thực trạng, tình hình công tác đưa tài sản thi hành án ra thẩm định giá, bán đấu giá trong thời gian qua, các tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và giải pháp khắc phục; (4) Kết quả thi hành các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng và một số kiến nghị, đề xuất; (5) Triển khai thực hiện Kết luận kiểm tra theo Kế hoạch số 192 của Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng; (6) Một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong Hệ thống cơ quan THADS và một số giải pháp, kiến nghị, đề xuất; (7) Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hành chính của cơ quan THADS theo Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP của Chính phủ; (8) Kết quả thực hiện nhiệm vụ cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự trong thời gian qua và các giải pháp thực hiện; (9) Công tác phòng chống, tham nhũng trong hoạt động THADS, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới; (10) Triển khai Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự./.
Văn phòng Tổng cục