Tài liệu họp thẩm định dự thảo NĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018-NĐ-CP

17/06/2019
Bộ Tư pháp nhận được văn bản đề nghị của Bộ Tài chính về việc thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018-NĐ-CP ngày 7/3/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp thẩm định đối với dự thảo Nghị định nói trên.
Thời gian: 14 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 6 năm 2019 (Thứ năm).
Địa điểm:  Phòng 201, Nhà N2 (Phòng họp Vụ Pháp luật hình sự - hành chính), Trụ sở Bộ Tư pháp, 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.
Thông tin chi tiết liên hệ: Đ/c Nguyễn Phương Anh, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp, điện thoại: 024.62739408.