Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Tập trung chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ KT-XH năm 2006 04/12/2006

Ngày 1/12, tại Trụ sở Chính phủ, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 11/2006 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Trương Vĩnh Trọng.

Chấn chỉnh ngay kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp 17/11/2006

Ngày 15/11, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/CT/2006/&file=CT32_2006.doc"Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg/a (ngày 7/9/2006) của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, trong đó đặc biệt lưu ý chỉ đạo việc thực hiện niêm yết công khai các quy trình, thời hạn, quy định về thủ tục hành chính được nêu cụ thể tại Chỉ thị này.

Chính phủ ra Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 10-2006 09/11/2006

Ngày 7-11-2006, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/NQ/&file=NQ28_2006.doc"Nghị quyết số 28/2006/NQ-CP/a về Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10-2006. Tại phiên họp, Chính phủ đã nghe, bàn và quyết nghị những vấn đề sau:

Phê duyệt danh mục hỗ trợ kỹ thuật "Hoàn thiện khung pháp luật và hệ thống đăng ký giao dịch bảo đảm" 18/10/2006

Ngày 16/10, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã có ý kiến về việc tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật "Hoàn thiện khung pháp luật và hệ thống đăng ký giao dịch bảo đảm" do Tập đoàn tài chính quốc tế, Chương trình Phát triển kinh tế tư nhân (FIAS-MPDF) thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2006-2010 13/10/2006

Ngày 11/10, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi Bộ Bưu chính, Viễn thông truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2006-2010 vào cuối năm 2006.

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9-2006 11/10/2006

Ngày 5-10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/NQ/&file=NQ24_2006.doc"Nghị quyết số 24/2006/NQ-CP/a về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9-2006, diễn ra trong ngày 2-10. Nội dung như sau:

Chương trình hành động của Chính phủ về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 11/10/2006

Từ ngày 9/10, Ban Bí thư đã triệu tập hơn 600 cán bộ chủ chốt của các Ban, Bộ, ngành, địa phương về Hà Nội để phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khoá X. Ngày 10/10, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng Trương Vĩnh Trọng đã giới thiệu với Hội nghị những nội dung cơ bản trong chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bộ Tư pháp trả lời các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá XI 06/10/2006

Phúc đáp Công văn số 110/BDN ngày 20/7/2006 của Ban Dân nguyện,  Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc trả lời các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá XI, sau khi nghiên cứu, Bộ Tư pháp xin trả lời như sau: