Trong tháng 9 ban hành Nghị định và Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân 08/09/2008

Ngày 01/9/2008, Văn phòng Chính phủ ra thông báo số 236/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương triển khai thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Ý kiến của Uỷ ban thường vụ Quốc hội Khoá XII tại Phiên họp thứ mười một về hai dự án Luật Đăng ký giao dịch bảo đảm và Luật Đăng ký bất động sản 01/09/2008

Từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 8 năm 2008, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 11 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

Công văn của Bộ Tư pháp hướng dẫn nghiệp vụ về việc sử dụng biểu mẫu và thu phí công chứng 28/08/2008

Trong thời gian vừa qua đã có các Văn phòng công chứng được thành lập như sau: tại thành phố Hà Nội có 7 Văn phòng công chứng; thành phố Hồ Chí Minh có 8 Văn phòng công chứng; tỉnh Hà Tây  nay là Hà Nội  có 1 Văn phòng công chứng (Văn phòng này do Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây ra quyết định thành lập); tỉnh Cần Thơ 1 Văn phòng công chứng, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 1 Văn phòng công chứng, Thanh Hoá 1 Văn phòng công chứng.  Các Văn phòng công chứng đã đi vào hoạt động ổn định và có hiệu quả. Mặc dù vậy, vẫn còn có một số Văn phòng mới được thành lập hoặc đang chuẩn bị thành lập còn lúng túng trong cơ chế hoạt động yêu cầu hướng dẫn chỉ đạo về việc sử dụng biểu mẫu trong công chứng và thu phí công chứng đối với Văn phòng công chứng. Vì vậy, ngày 19.8.2008, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 2618/BTP-HCTP hướng dẫn nghiệp vụ về việc sử dụng biểu mẫu và thu phí công chứng với nội dung như sau:

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp 25/08/2008

Ngày 22/8/2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 93/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này.

Bộ Tư pháp thống nhất quản lý hoạt động bán đấu giá tài sản 12/08/2008

Ngày 08/8, Văn phòng Chính phủ ra a href="http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=33,760959&_dad=portal&_schema=PORTAL&_piref33_760993_33_760959_760959.docid=73499&_piref33_760993_33_760959_760959.detail=1"Thông báo số 198/TB-VPCP/a truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp bàn về nhiệm vụ, quyền hạn của một số Bộ, ngành diễn ra vài ngày trước đó.

Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án triển khai thực hiện các quy định về thẩm tra viên, thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự 12/08/2008

Tiếp tục triển khai thực hiện a href="http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=33,638900&_dad=portal&_schema=PORTAL&docid=14483"Nghị định số 50/2005/NĐ-CP/a ngày 11/4/2005 của Chính phủ về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và cán bộ công chức thi hành án dân sự, ngày 18/7/2008, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1327/QĐ-BTP phê duyệt Đề án triển khai thực hiện các quy định về thẩm tra viên, thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự, với các nội dung cụ thể sau:

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21/2008/CT-TTg về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân dân sự 08/08/2008

Thực hiện a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/CT/&file=CT21_2008.doc"Chỉ thị số 21/2008/CT-TTg/a ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân dân sự”, ngày 07 tháng 8 năm 2008, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/QD_Bo/2008/&file=QD1414_2008.doc"Quyết định số 1414/QĐ-BTP/a ban hành a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/QD_Bo/2008/&file=KH_1414.doc"Kế hoạch thực hiện/a Chỉ thị này. Nội dung Kế hoạch nêu trên xác định những công việc và trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp và các cơ quan thi hành án dân sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc thực hiện Chỉ thị, với những nội dung cơ bản sau đây:

Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2008 08/08/2008

Trong hai ngày 04 và 05 tháng 8 năm 2008, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 7, thảo luận và quyết nghị những vấn đề sau đây: