Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)

14/11/2017
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam - 20/11/2017, thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, tôi thân ái gửi tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp và các Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ Tư pháp lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Trong năm học vừa qua, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của các Trường và Học viện đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, mang lại nhiều kết quả tích cực. Chất lượng đào tạo Luật các cấp học từng bước được nâng cao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp có nhiều khởi sắc. Các cựu học viên, sinh viên của các cơ sở đào tạo thuộc Bộ đã và đang phát huy những phẩm chất và tri thức của người học luật, làm luật để đóng góp cho sự phát triển của đất nước và nền tư pháp Nước nhà, trong số đó, nhiều đồng chí đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao giữ những cương vị quan trọng.
Thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, tôi ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và đóng góp của các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của các Trường và Học viện, chúc mừng những thành quả mà các đồng chí đã đạt được.
Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, cùng với tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, các cơ sở đào tạo thuộc Bộ cần có sự đổi mới mạnh mẽ về tổ chức, hoạt động và định hướng phát triển để đáp ứng tốt hơn yêu cầu xã hội.
Với tinh thần đó, tôi tin tưởng và mong muốn mỗi thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các Trường và Học viện là tấm gương sáng, tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, đoàn kết để góp phần thực hiện nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp và hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực pháp luật phục vụ cho sự phát triển của đất nước.
Chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công./.
 

File đính kèm