Bộ trưởng Lê Thành Long gửi Thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống THADS (19/7/1946 - 19/7/2016)

12/07/2016
Bộ trưởng Lê Thành Long gửi Thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống THADS (19/7/1946 - 19/7/2016)
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2016), đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã gửi thư chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Hệ thống Thi hành án dân sự. Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp xin trân trọng giới thiệu toàn văn thư của Bộ trưởng:
Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2016
Các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Hệ thống Thi hành án dân sự thân mến!
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2016), thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, cho phép tôi gửi tới các đồng chí cán bộ lão thành và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong Hệ thống Thi hành án dân sự lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Các đồng chí thân mến!
Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự quan tâm hỗ trợ của các bộ, ban, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự cố gắng của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Hệ thống Thi hành án dân sự đã đạt được những thành tích quan trọng, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, trong hơn hai thập niên qua, công tác thi hành án dân sự đã có những bước phát triển mạnh mẽ, cả về lượng và chất thể hiện trên tất cả các mặt, từ xây dựng thể chế, tổ chức cán bộ, hoạt động nghiệp vụ, tổ chức thi hành án… đến việc xã hội hóa một bước công tác này. Những thành tựu đó đã tạo nền tảng vững chắc cho việc nâng cao kết quả, hiệu quả và khẳng định vị thế quan trọng của hoạt động thi hành án dân sự đối với xã hội, người dân.
Các đồng chí thân mến!
Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội thông qua với nhiều quy định nhằm tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ tốt hơn quyền con người, quyền công dân; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đã tạo ra tiền đề pháp lý quan trọng nhưng cũng đặt ra những đòi hỏi mới về chất đối với công cuộc cải cách pháp luật và tư pháp, trong đó có đổi mới về thể chế, tổ chức, hoạt động của công tác thi hành án dân sự.
Trong bối cảnh đó, tôi tin tưởng rằng, với truyền thống 70 năm qua, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Hệ thống Thi hành án dân sự sẽ tiếp tục nâng cao ý thức kỷ luật, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và đạo đức nghề nghiệp; đoàn kết, hợp tác trong công việc; khắc phục tồn tại, hạn chế, vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2016 và những năm tiếp theo; xây dựng và hoàn thiện Hệ thống Thi hành án dân sự theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Chúng ta - cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Hệ thống Thi hành án dân sự, với lòng tự hào về truyền thống mình đã vun đắp nên, nguyện sẽ tiếp tục cống hiến, hết lòng phục vụ Nhân dân vì mục tiêu “công lý phải được thực thi”.
Chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.
   
Chào thân ái

  Lê Thành Long