Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhân ngày Nhà giáo Việt Nam - 20/11

16/11/2018
Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhân ngày Nhà giáo Việt Nam - 20/11
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam - 20/11/2018, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, tôi xin gửi tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp và các Trường trung cấp Luật thuộc Bộ Tư pháp lời chúc mừng tốt đẹp nhất.


 
        Trong năm học vừa qua, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp đã nỗ lực vượt qua khó khăn, có nhiều cố gắng, chủ động, sáng tạo triển khai nhiều giải pháp trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. Học viện Tư pháp đã trở thành trung tâm đào tạo các chức danh tư pháp và bồi dưỡng cán bộ tư pháp của cả nước và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập. Trường Đại học Luật Hà Nội là một trong số các trường Đại học đi tiên phong trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục của cả nước, đã được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Các Trường trung cấp Luật thuộc Bộ đã tích cực, chủ động xây dựng định hướng và giải pháp phát triển các Trường trong thời gian tới.
        Thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, tôi ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, đóng góp của các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của các Trường và Học viện, chúc mừng những thành quả mà các thầy giáo, cô giáo đã đạt được.
        Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, phù hợp với xu hướng phát triển và nhu cầu của xã hội, các cơ sở đào tạo thuộc Bộ cần tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, nỗ lực, sáng tạo hơn nữa trong công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học để góp phần thực hiện nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp và hoàn thành tốt trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực pháp luật phục vụ cho sự phát triển của đất nước.
        Chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.
 
  Thân ái
 
                                                                                 
Lê Thành Long
Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng
Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp