Hội nghị giao ban công tác Tư pháp quý I, phương hướng, nhiệm vụ công tác tư pháp quý II năm 2017

19/04/2017
Hội nghị giao ban công tác Tư pháp quý I, phương hướng, nhiệm vụ công tác tư pháp quý II năm 2017
Ngày 17/4/2017, Sở Tư pháp Bắc Kạn tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp quý I, phương hướng, nhiệm vụ công tác tư pháp quý II năm 2017, đồng chí Hồ Thị Kim Ngân - Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghi có đồng chí Trần Đăng Khoa - Phó Giám đốc Sở; Trưởng, phó các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở; Trưởng Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.
Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe dự thảo báo cáo kết quả công tác tư pháp quý I và phương hướng, nhiệm vụ công tác tư pháp quý II năm 2017.
Trong quý I năm 2017, công tác Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã được triển khai một cách toàn diện và đạt được nhiều kết quả quan trọng, như:  Tiến hành thẩm định đối với 08 dự thảo văn bản QPPL; tự kiểm tra đối với 10 văn bản QPPL của UBND tỉnh và kiểm tra theo thẩm quyền  đối với 4 văn bản QPPL của HĐND, UBND cấp huyện ban hành; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch điều tra, khảo sát công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017; tham gia ý kiến giải quyết nhiều vụ việc vướng mắc đất đai trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL, hoà giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017; tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Chương trình hoạt động năm 2017; ban hành Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật cấp xã và ngăn sách pháp luật ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; ký kết Kế hoạch phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về việc sản xuất mục “Tìm hiểu pháp luật” năm 2017; ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở năm 2017; văn bản  hướng dẫn về việc nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật và văn bản hướng dẫn về việc tăng cường quản lý về xây dựng thực hiện hương ước, quy ước năm 2017; thực hiện cấp phiếu LLTP số 1 cho 165 trường hợp; cấp phiếu LLTP số 2 cho 3 trường hợp; đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài 03 trường hợp; thực hiện 623 việc công chứng, lệ phí thu được 183.012.000đ, nộp ngân sách nhà nước 73.204.800đ; tổ chức đấu giá thành 21 hợp đồng bán đấu giá; thực hiện 698 việc chứng thực, tổng số phí chứng thực thu được là 2.577.000đ; trình UBND tỉnh ban hành 02 Quyết định công bố TTHC thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp; ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng chính phủ trên địa bàn tỉnh…
Tại các Phòng Tư pháp cấp huyện, đã tiến hành tự kiểm tra 15 văn bản QPPL, kiểm tra theo thẩm quyền 45 văn bản QPPL của cấp xã; kiểm tra tính pháp lý 13 hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; tiếp nhận 103 vụ việc hoà giải ở cơ sở, trong đó số vụ hoà giải thành là 66; đăng ký khai sinh 275 trường hợp, đăng ký khai tử 101 trường hợp; đăng ký kết hôn 127 trường hợp; đăng ký cải chính, thay đổi hộ tịch 12 trường hợp; thực hiện 11.410 việc chứng thực thu được số phí là 44.366.000đ; tổng hợp các danh mục TTHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn cấp huyện được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích…
Trong phần thảo luận, các đại biểu đã sôi nổi góp ý vào dự thảo báo cáo cũng như nêu ra những khó khăn, vướng mắc và đề ra hướng giải quyết đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ trong quý II đúng với tiến độ chương trình công tác tư pháp năm 2017.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Thị Kim Ngân - Giám đốc Sở đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác tư pháp quý I/2017 của Ngành. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh những nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian tới, trong đó tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ như: Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp,  tham mưu UBND tỉnh tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến, tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC và quy định TTHC trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017…; các nhiệm vụ khác theo chương trình kế hoạch của năm và yêu cầu mỗi phòng đơn vị thuộc Sở, phòng Tư pháp các huyện, thành phố cần tích cực, chủ động và sáng tạo hơn nữa để công tác tư pháp quý II/2017 có nhiều điểm nhấn quan trọng ngày càng khẳng định vị thế, vai trò của Ngành tại địa phương./.
NGUYỄN DIỄM