STP Quảng Nam tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp quý I/2017

19/04/2017
STP Quảng Nam tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp quý I/2017
Vừa qua, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp quý I/2017 nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2017. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Đức Thọ – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; đồng chí Đặng Văn Đào – Phó Giám đốc Sở đồng chủ trì; cùng với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở và Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.
Sau khi nghe đồng chí Đặng Văn Đào – Phó Giám đốc Sở báo cáo kết quả công tác quý I và Chương trình công tác quý II/2017; các đại biểu tham dự đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trong đó phải kể đến hiệu quả của công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở một số huyện chưa thực sự cao, nguồn kinh phí bố trí cho công tác tư pháp còn thấp, chưa đáp ứng với yêu cầu thực tế, một số huyện còn xảy ra tình trạng ban hành văn bản QPPL trong khi Luật không giao... Bên cạnh đó, các đại biểu là lãnh đạo Phòng Tư pháp cũng đã báo cáo, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong công tác cán bộ, biên chế và nghiệp vụ chuyên môn.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thọ đã nhấn mạnh và yêu cầu các Phòng Tư pháp trong thời gian tới tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo từng kế hoạch công tác và theo sự chỉ đạo của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện như: việc đăng ký, quản lý hộ tịch; công tác xây dựng, thẩm định văn bản; tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền và rà soát văn bản QPPL; tiếp tục thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính theo kế hoạch ban hành. Tại Hội nghị, Lãnh đạo Sở cũng đã trao cờ, giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã đạt được thành tích trong năm 2016./.
Văn Cả