CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ

CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ

Bộ Tư pháp nhận được Thông báo của Bộ Ngoại giao Vương quốc Hà Lan - cơ quan lưu chiểu Công ước La Hay năm 1965 về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại (Công ước Tống đạt) và Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại (Công ước Thu thập chứng cứ) về việc gia nhập và tuyên bố của một số quốc gia. Ngoài ra, Bộ Tư pháp nhận được Công văn số 3386/BĐVN-DVBC ngày 5/8/2020 của Tổng công ty bưu điện Việt Nam cập nhật hoạt động cung ứng các dịch vụ bưu chính quốc tế. Bộ Tư pháp thông báo như sau:
1. Về việc tiếp tục gửi hồ sơ ủy thác tư pháp
Các cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ ủy thác tư pháp có thể tiếp tục gửi các hồ sơ ủy thác tư pháp ra nước ngoài qua Bộ Tư pháp từ ngày 13/10/2020 với các nước có tên trong danh sách kèm theo Công văn số 3386/BĐVN-DVBC ngày 5/8/2020 của Tổng công ty bưu điện Việt Nam (kèm theo Công văn này), trừ Vương quốc Anh, bang Victoria- Australia, Ấn Độ (do ảnh hưởng của dịch bệnh, việc tống đạt giấy tờ tại quốc gia này đang bị tạm ngừng).
Với các nước không có tên trong danh sách, việc gửi hồ sơ tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Bộ Tư pháp sẽ trao đổi với phía bưu điện để gửi đi nếu điều kiện thực tế cho phép. Các hồ sơ Bộ Tư pháp tiếp nhận không thể gửi cho cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài sẽ được gửi trả lại các cơ quan đã lập hồ sơ.
Việc gửi hồ sơ qua đường bưu điện vẫn gặp khó khăn do thời hạn dài hơn, nguy cơ thất lạc và chi phí cao hơn. Vì vậy, Bộ Tư pháp đề nghị các cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ ủy thác tư pháp (i) xem xét kéo dài thời hạn giải quyết vụ việc để đảm bảo tính khả thi, (ii) lập hồ sơ và thực hiện theo đúng quy định tại Luật tương trợ tư pháp năm 2007 và Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC ngày 19/10/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Tòa án nhân dân tối cao quy định về trình tự, thủ tục tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự để tránh hồ sơ bị trả lại nhiều lần.
 
Bộ Tư pháp đề nghị các cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ ủy thác tư pháp theo dõi, cập nhật các thông báo tiếp theo trên trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp https://moj.gov.vn/Pages/home.aspx.
2. Về các quốc gia thành viên Công ước Tống đạt
2.1 Cộng hòa Áo (Austria)
Cộng hòa Áo chính thức trở thành thành viên Công ước Tống đạt vào ngày 12/9/2020.
Khi gia nhập Công ước, Cộng hòa Áo đã đưa ra các bảo lưu và tuyên bố sau đây:
- Công ước không áp dụng với việc tống đạt giấy tờ gửi cho Cộng hòa Áo, bao gồm cả các cơ quan chính trị, các cơ quan có thẩm quyền và những người thực hiện nhiệm vụ thay mặt Cộng hòa Áo; việc tống đạt cho các chủ thể này được thực hiện qua kênh ngoại giao.
- Về Điều 5 đoạn 3 Công ước, Cộng hòa Áo tuyên bố rằng việc tống đạt chính thức sẽ chỉ được Cơ quan trung ương thực hiện nếu giấy tờ cần được tống đạt được lập bằng hoặc dịch sang tiếng Đức.
- Về Điều 8 đoạn 2 và Điều 10 Công ước, Cộng hòa Áo phản đối việc tống đạt giấy tờ thực hiện trực tiếp qua các cơ quan ngoại giao hoặc lãnh sự của nước ngoài trên lãnh thổ của mình, như quy định tại Điều 8 đoạn 1, trừ khi giấy tờ được tống đạt cho công dân của nước gửi. Cộng hòa Áo phản đối việc áp dụng các phương thức tống đạt quy định tại Điều 10 trên lãnh thổ của mình.
- Về Điều 15 đoạn 2 và Điều 16 đoạn 3 Công ước, Cộng hòa Áo tuyên bố rằng một thẩm phán có thể đưa ra phán quyết ngay cả khi không nhận được giấy xác nhận việc tống đạt hoặc chuyển giao giấy tờ nếu các điều kiện quy định tại Điều 15 đoạn 2 của Công ước được thỏa mãn. Theo Điều 16 đoạn 3 Công ước, Cộng hòa Áo tuyên bố rằng đơn đề nghị không chịu sự ràng buộc về thời hạn kháng cáo sẽ không được xem xét nếu đơn được nộp sau 1 năm kể từ ngày ra phán quyết.
- Về các cơ quan có thẩm quyền
Theo Điều 2 Công ước, Bộ Tư pháp liên bang được chỉ định là Cơ quan trung ương.
Địa chỉ của Bộ Tư pháp liên bang của Cộng hòa Áo (Federal Ministry of Justice)
Die Österreichische Justiz
Palais Trautson
Museumstrasse 7
1070 Vienna, Austria
Theo Điều 6 Công ước, các tòa án cấp quận của Cộng hòa Áo có thẩm quyền hoàn thiện giấy xác nhận việc tống đạt.
Theo Điều 9 Công ước, Bộ Tư pháp liên bang là Cơ quan được chỉ định để nhận các giấy tờ chuyển giao qua các kênh lãnh sự tại Cộng hòa Áo.
2.2 Phi-líp-pin (Philippines)
Tiếp theo thông tin tại Công văn số 908/BTP-PLQT của Bộ Tư pháp ngày 16/3/2020, Phi-líp-pin đã chính thức trở thành thành viên Công ước tống đạt vào ngày 1/10/2020. Ngoài thông tin về Cơ quan trung ương đã nêu tại Công văn số 908/BTP-PLQT, Phi-líp-pin còn tuyên bố và thông báo một số nội dung như sau:
Theo Điều 5 Công ước, tống đạt chính thức chỉ được thực hiện khi giấy tờ cần tống đạt được lập bằng hoặc dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Phi-líp-pin.
Theo Điều 8 Công ước, Phi-líp-pin phản đối việc tống đạt giấy tờ tư pháp trực tiếp thông qua viên chức ngoại giao hoặc lãnh sự với những người ở trên lãnh thổ của mình, trừ khi giấy tờ được tống đạt cho công dân của nước gửi.
Phi-líp-pin phản đối việc chuyển giao giấy tờ theo các kênh tại Điều 10 a và c của Công ước (kênh bưu điện; kênh tống đạt trực tiếp từ bất kỳ cá nhân nào có liên quan trong thủ tục tố tụng qua nhân viên tư pháp, cán bộ hoặc người có thẩm quyền của nước được yêu cầu)
Theo Điều 17 và 18 Công ước, Cơ quan có thẩm quyền bổ sung đối với việc tống đạt giấy tờ ngoài tư pháp là Liên đoàn luật sư của Phi-líp-pin (the Integrated Bar of the Philippines).
Tòa án tối cao Phi-líp-pin - Văn phòng quản lý tòa án (the Supreme Court of the Philippines - Office of the Court Administrator) và thẩm phán có thẩm quyền tại khu vực nơi giấy tờ cần được tống đạt có thẩm quyền hoàn thiện giấy xác nhận việc tống đạt theo Điều 6 Công ước.
Vì mục đích tại Điều 9.1 Công ước (tống đạt qua kênh ngoại giao), Cơ quan có thẩm quyền nhận là Tòa án tối cao Phi-líp-pin - Văn phòng quản lý tòa án.
2.3 Ca-na-đa (Canada)
 Về phương thức thanh toán, ngoài thanh toán bằng séc, chi phí thực tế ủy thác tư pháp cho bang Ontario có thể được thanh toán qua thẻ tín dụng (MasterCard hoặc Visa). Cơ quan có thẩm quyền của Ontario yêu cầu cung cấp thông tin về số thẻ và ngày hết hạn thẻ kèm theo hồ sơ.
2.4 Thụy Sĩ (Switzerland)
Danh sách cập nhật các cơ quan trung ương có thẩm quyền của Thụy Sĩ:
Bang Ngôn ngữ Địa chỉ Điện thoại, Fax, Email
Aargau (AG) Tiếng Đức Gerichte Kanton Aargau
Generalsekretariat, Obere Vorstadt 40, 5000 Aarau
T: +41 62 835 38 24
F: +41 62 835 39 49
webmaster.jb@ag.ch
Appenzell Ausser-
rhoden (AR)
Tiếng Đức Einzelrichter des Kantonsgericht Appenzell
A.Rh.
Landsgemeindeplatz 2, Postfach 162, 9043 Trogen
T: +41 71 343 64 04
F: +41 71 353 66 82
kantonsgericht@ar.ch
Appenzell Inner-
rhoden (AI)
Tiếng Đức Kantonsgericht Appenzell I.Rh.
Unteres Ziel 20, 9050 Appenzell
T: +41 71 788 95 51
kantonsgericht@ai.ch
Basel-Landschaft
(BL)
Tiếng Đức Kantonsgericht Basel-Landschaft,
Gerichtsverwaltung, Int. Rechtshilfe,
Bahnhofplatz 16, Postfach 635, 4410 Liestal
T: +41 61 552 60 55 / 65 31
F: +41 61 552 69 43
kantonsgericht.liestal@bl.ch
Basel-Stadt (BS) Tiếng Đức Appellationsgericht Basel-Stadt
Bäumleingasse 1, 4051 Basel
T: +41 61 267 81 81
F: +41 61 267 63 15
appellationsgericht@bs.ch
Bern (BE) Tiếng Đức/ Tiếng Pháp Obergericht Bern, Zivilabteilung
Cour suprême Berne, Section civile, Hochschulstrasse 17, 3001 Bern
T: +41 31 635 48 10
F: +41 31 635 48 14
mailto:obergericht-zivil.bern@justice.be.ch
Fribourg (FR) Tiếng Pháp/ Tiếng Đức Tribunal cantonal Fribourg
Rue des Augustins 3, Case postale 630
1701 Fribourg
T: +41 26 304 15 00
F: +41 26 304 15 01
tribunalcantonal@fr.ch
Genève (GE) Tiếng Pháp Tribunal civil - Tribunal de première instance
Rue de l’Athénée 6-8, Case postale 3736
1211 Genève 3
T: +41 22 327 66 30
tpi.securise@justice.ge.ch
Glarus (GL) Tiếng Đức Obergericht Glarus, Spielhof 6, 8750 Glarus T: +41 55 646 53 40
obergericht@gl.ch
Graubünden (GR) Tiếng Đức/ Tiếng I-ta-li-a Kantonsgericht Graubünden
Poststrasse 14 , Postfach, 7000 Chur
T: +41 81 257 39 68
F: --
info@kg.gr.ch
Jura (JU) Tiếng Pháp Tribunal de première instance, Juge civil-e,
Le Château, Case postale 86, 2900 Porrentruy 2
T: +41 32 420 33 50
F: +41 32 420 33 51
secr.tpi@jura.ch
Luzern (LU) Tiếng Đức Kantonsgericht Luzern
Hirschengraben 16, Postfach 3569, 6002 Luzern
T: +41 41 228 62 00
F: +41 41 228 62 01
kantonsgericht@lu.ch
Neuchâtel (NE) Tiếng Pháp Secrétariat général du Pouvoir judiciaire,
Rue du Château 12, 2001 Neuchâtel
T: +41 32 889 61 44 / 51 88
F: +41 32 889 61 45
secretariat.pjne@ne.ch
Nidwalden (NW) Tiếng Đức Kantonsgericht Nidwalden
Rathausplatz 1, 6371 Stans
T: +41 41 618 79 50
F: +41 41 618 79 63
kantonsgericht@nw.ch
Obwalden (OW) Tiếng Đức Kantonsgericht Obwalden, Poststrasse 6
Postfach 1260, 6061 Sarnen
T: +41 41 666 62 35
F: +41 41 660 82 86
Schaffhausen
(SH)
Tiếng Đức Obergericht Schaffhausen
Frauengasse 17, 8200 Schaffhausen
 • +41 52 632 74 22
Schwyz (SZ) Tiếng Đức Kantonsgericht Schwyz
Kollegiumstrasse 28, Postfach 2265, 6431 Schwyz
 • +41 41 819 26 55
Solothurn (SO) Tiếng Đức Obergericht Solothurn
Zivilkammer, Amtshaus 1, Postfach 157
4502 Solothurn
St. Gallen (SG) Tiếng Đức Kantonsgericht St. Gallen
Klosterhof 1, 9001 St. Gallen
 • +41 58 229 40 63
Thurgau (TG) Tiếng Đức Obergericht Thurgau
Promenadenstrasse 12A, 8500 Frauenfeld
 • +41 58 345 33 33
 • +41 58 345 33 34
Ticino (TI) Tiếng I-ta-li-a Tribunale di appello, Rogatorie internazionali
Via Pretorio 16, 6901 Lugano
 • +41 91 815 54 71
 • +41 91 815 56 02
di-ta.rogatorie@ti.ch
Uri (UR) Tiếng Đức Obergericht Uri
Rathausplatz 2, Postfach, 6460 Altdorf UR
 • +41 41 875 22 67
Valais (VS) Tiếng Pháp/ Tiếng Đức Tribunal cantonal Valais / Kantonsgericht Wallis, Palais de Justice / Justizgebäude
1950 Sion 2
 • +41 27 606 53 00
Vaud (VD) Tiếng Pháp Tribunal cantonal Vaud, Division Entraide
judiciaire, Palais de justice de l'Hermitage,
Route du Signal 8, 1014 Lausanne ADM cant. VD
 • +41 21 316 15 11
 • +41 21 316 13 28
info.entraide-judiciaire@vd.ch
Zug (ZG) Tiếng Đức Obergericht Zug
Rechtshilfe, Kirchenstrasse 6, Postfach 760
6301 Zug
 • +41 41 723 62 20
Zürich (ZH) Tiếng Đức Obergericht des Kantons Zürich Internationale
Rechtshilfe, Hirschengraben 13/15, Postfach,
8021 Zürich 1
 • +41 44 257 91 91
3. Về các quốc gia thành viên Công ước thu thập chứng cứ
Hiện nay, Công ước thu thập chứng cứ có hiệu lực giữa Việt Nam và các quốc gia sau đây:
Nước Ngày chấp nhận Ngày có hiệu lực
Ác-hen-ti-na (Argentina) 10/3/2020 9/5/2020
U-crai-na (Ukraine) 10/4/2020 9/6/2020
Xlô-va-ki-a (Slovakia) 17/4/2020 16/6/2020
Trung Quốc (bao gồm cả Hồng Kông và Macao) (China) 30/4/2020 29/6/2020
An-đô-ra (Andorra) 16/6/2020 15/8/2020
Bồ Đào Nha (Portugal) 10/9/2020 9/11/2020
Bra-xin (Brazil) 17/9/2020 16/11/2020

 Trong quá trình thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự, trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền liên hệ Vụ Pháp luật quốc tế- Bộ Tư pháp (Địa chỉ 58- 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội), số điện thoại 024 62739 (445) hoặc (532). Email: mlavietnam@moj.gov.vn./.
​​​