Sở Tư pháp Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025

16/07/2020
Sở Tư pháp Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025
Trong thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng được ngành Tư pháp Vĩnh Phúc chủ động triển khai đồng bộ, đều khắp ở mọi lĩnh vực công tác. Các phong trào thi đua được triển khai tương đối bài bản, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị cũng như của toàn ngành Tư pháp, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
Sáng 15/7, Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Sở chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Hà Thái Nguyên – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở và đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch công đoàn cơ sở. Dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (Trưởng Khối thi đua Nội chính tỉnh), Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh, cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở Tư pháp.
Trong giai đoạn 2015 – 2020, hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ Tư pháp và UBND tỉnh phát động, Sở Tư pháp đã phát động phong trào thi đua bám sát phương hướng, nhiệm vụ công tác tư pháp theo Chương trình trọng tâm công tác tư pháp của Bộ Tư pháp và của tỉnh. Việc phát động thi đua, đăng ký thi đua, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thi đua; kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch thi đua; bình xét TĐKT; tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm, phổ biến kinh nghiệm và nhân rộng điển hình tiên tiến đã được tiến hành đồng bộ và đi vào nền nếp. Chủ đề, mục tiêu, nội dung và tiêu chí thi đua luôn được xác định gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, tạo động lực và điều kiện thuận lợi cho việc phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương và công chức, viên chức, người lao động. Kết quả của các phong trào thi đua đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Tư pháp Vĩnh Phúc.
Tại Hội nghị, các tập thể, cá nhân là những gương điển hình tiên tiến tiêu biểu  đã có các tham luận phân tích, đánh giá về cách làm hay, sáng tạo và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nâng cao chất lượng trong các lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý xử lý VPHC và theo dõi THPL; trợ giúp pháp lý và hoạt động của tư pháp cơ sở.
Ghi nhận những kết quả đã đạt được của các tập thể, cá nhân tiêu biểu, Giám đốc Sở Tư pháp đã trao tặng Giấy khen cho 06 tập thể và 12 cá nhân vì đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và được công nhận điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, đề nghị Bộ Tư pháp quyết định công nhận điển hình tiến tiến Ngành Tư pháp toàn quốc đối với 01 tập thể và 01 cá nhân thuộc Sở Tư pháp.
Cũng tại Hội nghị, Lãnh đạo Sở Tư pháp đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-202. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở đại diện cho tập thể công chức, viên chức người lao động Sở Tư pháp phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua, thể hiện quyết tâm phát huy truyền thống tốt đẹp, bằng tất cả nhiệt huyết, sự sáng tạo và nỗ lực không ngừng để đưa Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc vượt qua khó khăn, thách thức và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025.
Vũ Xuân Quyết