Vụ Hợp tác quốc tế tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025

15/06/2020
Vụ Hợp tác quốc tế tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025
Ngày 10/6, Vụ Hợp tác quốc tế đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn 2016-2020 và nhiệm vụ, giải pháp công tác trong giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Nguyễn Hữu Huyên - Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Vụ trưởng và toàn thể công chức trong đơn vị.
Trong 5 năm qua,công tác tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do Bộ, ngành Tư pháp phát động cũng được Vụ Hợp tác quốc tế triển khai ngày càng hiệu quả, kịp thời. Hàng năm, bám sát chủ trương tại Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp và Cụm thi đua số 1, Vụ Hợp tác quốc tế đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua của Vụ với chủ đề mục tiêu cụ thể, rõ ràng nhằm tạo khí thế thi đua, sôi nổi, tích cực, chủ động, sáng tạo của công chức, người lao động trong Vụ, khắc phục mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Vụ trong năm. Việc đánh giá bình xét thi đua cũng được Lãnh đạo Vụ quân tâm thực hiện, đảm bảo nghiêm túc, công khai, minh bạch, công bằng và hợp lý, từng bước gắn chặt với công tác đánh giá cán bộ, công chức cuối năm và tạo sự công bằng, khách quan trong thi đua, khen thưởng, từ đó tạo động lực để toàn thể cán bộ, công chức của Vụ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tập thể Vụ cũng là một trong những đơn vị đạt được nhiều thành tích trong thời gian qua , như: 5 năm liền đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” từ năm 2015 đến năm 2019; 03 lần được nhận “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” trong 02 năm 2018 và 2019; 01 lần nhận “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an” cho tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019; đặc biệt là năm 2018 tập thể Vụ được tặng “Cờ thi đua Ngành Tư pháp” và Huân chương Lao động hạng Hai của Nhà nước CHDSND Lào vì thành tích trong việc thúc đẩy quan hệ tư pháp Việt Nam - Lào ...
Với sự nỗ lực và ngày càng hợp lý trong chỉ đạo, điều hành đối với công tác thi đua, khen thưởng, nhận thức của các công chức Vụ Hợp tác quốc tế về thi đua, khen thưởng tiếp tục có sự chuyển biến, tự giác phấn đấu trong công việc, từng bước khắc phục tâm lý “cào bằng”, hình thức trong thi đua, khen thưởng. 100% tập thể và cán bộ, công chức Vụ Hợp tác quốc tế tham gia đăng ký thi đua hàng năm, tập thể Vụ và nhiều công chức trẻ đã mạnh dạn đăng ký danh hiệu thi đua cao để làm động lực phấn đấu.
Hội nghị đã thông qua đề nghị công nhận gương điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2015-2020 cho tập thể Vụ Hợp tác quốc tế và công bố Quyết định  công nhận gương điển hình tiên tiến cho 01 cá nhân thuộc Vụ là đồng chí Lê Thị Hiên, chuyên viên Phòng Tổng hợp, Hành chính và quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật. Các Điển hình tiên tiến đã có các tham luận, chia sẻ kinh nghiệm và những sáng kiến, báo cáo thành tích trong các phong trào thi đua tại Vụ.
          Nhằm tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được trong giai đoạn 2016 -2020, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác tư pháp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) của cả nước, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua của Bộ và Cụm thi đua số I, Vụ Hợp tác quốc tế đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021 - 2025 của đơn vị.
Phát biểu tại Hội nghị, Vụ trưởng Nguyễn Hữu Huyên nhấn mạnh: Hội nghị điển hình tiên tiến Vụ giai đoạn 2021-2025 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Tư pháp, Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ V và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thay mặt Lãnh đạo Vụ và Chi ủy Vụ, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, tập thể Vụ cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; quán triệt quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước trong công tác thi đua khen thưởng. Đồng thời, mỗi công chức cần không ngừng rèn luyện, trau dồi kiến thức chuyên môn, luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc, phát huy sự chủ động, sáng tạo để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Tại Hội nghị, tập thể Vụ cũng đã bầu ra 01 đại biểu đại diện cho tập thể Vụ và 01 cá nhân là điển hình tiên tiến Vụ đi tham dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V./.
LuuHung