Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Cục Công nghệ thông tin

24/05/2023
Ngày 16 tháng 5 năm 2023, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 733/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Cục Công nghệ thông tin (08/9/2003 – 08/9/2023).
Các hoạt động không chỉ nhằm đánh giá quá trình xây dựng và phát triển của Cục Công nghệ thông tin, những thành tích nổi bật đã đạt được trong công tác giai đoạn 2003 – 2023 mà còn đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của Cục Công nghệ thông tin trong giai đoạn tiếp theo; qua đó giáo dục truyền thống, tôn vinh tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của công chức, viên chức, người lao động Cục Công nghệ thông tin nói riêng và Bộ, ngành Tư pháp nói chung; động viên, khích lệ công chức viên chức, người lao động Cục Công nghệ thông tin nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Cục trong giai đoạn mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Bộ, ngành Tư pháp.
Kế hoạch yêu cầu xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ và thực hiện hiệu quả, đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ; huy động sự hưởng ứng, tham gia của toàn thể công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác tại Cục Công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm phải trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của đơn vị; thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Theo Kế hoạch, các hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Cục Công nghệ thông tin (08/9/2003 – 08/9/2023) gồm:
1 – Tổ chức các hoạt động chuyên môn lập thành tích xuất sắc như tiếp tục thực hiện nhiệm của của đơn vị trong triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” theo hướng dẫn của Tổ công tác triển khai Đề án của Chính phủ; triển khai đồng bộ, hiệu quả Quyết định số 2648/QĐ-BTP ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số của Bộ, ngành Tư pháp năm 2023;...
2 – Tổ chức các hoạt động truyền thông như đặt bài phỏng vấn Lãnh đạo Bộ nhân kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển Cục Công nghệ thông tin; xây dựng chuyên mục “Cục Công nghệ thông tin – 20 năm xây dựng và phát triển”; viết tin, bài về quá trình hình thành, phát triển, những hoạt động nổi bật của Cục Công nghệ thông tin; xây dựng clip phóng sự; tổ chức Tọa đàm;...
3 – Tổ chức các hoạt động tri ân như hoạt động về nguồn tại Khu Di tích K9, huyện Ba Vì, Hà Nội; hoạt động tham quan, dâng hương tại Phòng Truyền thống của Bộ Tư pháp; thăm hỏi, tri ân các thế hệ cán bộ đã nghỉ hưu, những tổ chức, cá nhân có đóng góp lớn cho Cục Công nghệ thông tin; đề xuất hình thức khen thưởng cấp Nhà nước và các hình thức khen thưởng khác cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho quá trình xây dựng và phát triển của Cục Công nghệ thông tin;...
4 – Tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Cục Công nghệ thông tin với các đại biểu và khách mời (dự kiến) gồm: Bộ trưởng Bộ Tư pháp; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp; một số đồng chí nguyên Lãnh đạo Bộ Tư pháp; đại diện Đảng ủy Bộ Tư pháp; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ; đại diện Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông; đại diện Lãnh đạo một số Sở Tư pháp; nguyên lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin; các đồng chí nguyên công chức, viên chức Cục Công nghệ thông tin; một số đơn vị có quan hệ công tác với Cục Công nghệ thông tin; tập thể công chức, viên chức, người lao động Cục Công nghệ thông tin và một số cơ quan thông tấn báo chí.