Hạn ngạch nhập khẩu trứng gia cầm và thuốc lá nguyên liệu từ EEU giai đoạn 2023-2027

02/03/2023
​Ngày 20/02/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 04/2023/TT-BCT quy định về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu, trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu (EEU) trong giai đoạn 2023-2027.
Thông tư này áp dụng đối với các thương nhân nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan thuốc lá nguyên liệu, trứng gia cầm từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trứng gia cầm được phân giao cho thương nhân có nhu cầu nhập khẩu, theo đó, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với trứng gia cầm (mã HS 04.07) giai đoạn 2023 - 2027 như sau: lượng hạn ngạch thuế quan năm 2023: 11.257 tá; lượng hạn ngạch thuế quan năm 2024: 11.820 tá; lượng hạn ngạch thuế quan năm 2025: 12.411 tá; lượng hạn ngạch thuế quan năm 2026: 13.031 tá; lượng hạn ngạch thuế quan năm 2027: 13.683 tá.
Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu được phân giao cho thương nhân có giấy phép sản xuất thuốc lá điếu do Bộ Công Thương cấp và có nhu cầu sử dụng thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu cho sản xuất thuốc lá điếu, theo đó thuốc lá nguyên liệu (Mã HS 24.01) giai đoạn 2023-2027 có lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo quy định là 500 tấn/năm.
Bên cạnh đó, hàng hóa nhập khẩu từ các nước thành viên của EEU theo Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O mẫu EAV) cấp theo quy định.
Thông tư 04/2023/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 10/4/2023 đến hết ngày 31/12/2027.