Cơ sở đào tạo lái xe phải ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý đào tạo

29/04/2022
Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 04/2022/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Thông tư 04/2022/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2022.

Cụ thể, Thông tư 04/2022/TT-BGTVT yêu cầu cơ sở đào tạo lái xe phải ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý đào tạo để nhận dạng và theo dõi thời gian học lý thuyết môn học pháp luật giao thông đường bộ đối với học viên học lái xe ô tô (trừ hạng B1); bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập để nâng cao chất lượng đào tạo lái xe; sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để đào tạo lái xe.
Cơ sở đào tạo lái xe ô tô trang bị và duy trì ca bin học lái xe ô tô, thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học lái xe trên đường của học viên theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Giao thông vận tải ban hành. Đồng thời, cung cấp giấy xác nhận được in trên ca bin học lái xe ô tô thông tin học viên đã học đủ thời gian và nội dung học thực hành lái xe trên ca bin học lái xe ô tô cho cơ quan quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.
Ngoài ra, Thông tư 04/2022/TT-BGTVT cũng bổ sung một số nhiệm vụ của cơ sở đào tạo lái xe như: Truyền dữ liệu quản lý DAT (Thiết bị giám sát thời gian và quãng đường thực hành lái xe) và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, trung thực dữ liệu DAT và dữ liệu quản lý DAT; bảo đảm an toàn dữ liệu, bảo mật cho hệ thống thông tin DAT; bảo mật tên đăng nhập và mật khẩu truy cập phần mềm hệ thống thông tin DAT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam; cung cấp kịp thời, chính xác các thông tin, dữ liệu DAT cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu. 
Theo dõi, khai thác dữ liệu trên phần mềm hệ thống thông tin DAT để phục vụ công tác quản lý đào tạo lái xe; kiểm tra tính chính xác các thông tin về giáo viên, xe tập lái.
Sửa đổi, bổ sung về khối lượng chương trình và phân bổ thời gian đào tạo
Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung về khối lượng chương trình và phân bổ thời gian đào tạo, theo đó:
Đào tạo pháp luật giao thông đường bộ là 90 giờ đối với Giấy phép lái xe hạng B1, B2, hạng C;
Đạo đức, văn hóa giao thông và phòng chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông 14 giờ đối với hạng B1 và 20 giờ đối với hạng B2 và C;
Tổng số giờ học thực hành lái xe/01 xe tập lái và trên ca bin học lái xe ô tô đối với hạng B1 là 340 giờ với xe số tự động, 420 giờ với xe số cơ khí, hạng B2 là 420 giờ, hạng C là 752 giờ;
Quy định về số km học thực hành lái xe
Số km thực hành lái xe trên sân tập lái/01 học viên: Hạng B1, B2 là 290 giờ; hạng C là 275 giờ;
Số km thực hành lái xe trên đường giao thông/01 học viên: Hạng B1 xe số tự động là 710 km; Hạng B1 xe số cơ khí và B2 là 810 km; hạng C là 825km.