Infographic: Các bước tra cứu trạng thái cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp trên VNeID

08/07/2024
Ngày 23.4, Sở Tư pháp Hà Nội hoàn tất tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) và cách tra cứu trạng thái hồ sơ và nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp. Để tra cứu trạng thái hồ sơ và nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID, người dân làm theo các bước sau đây: