Nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác thi hành án dân sự

01/02/2023
Nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác thi hành án dân sự
​Quý I năm 2023, các cơ quan THADS địa phương đã quyết liệt triển khai, chỉ đạo các đơn vị tập trung, tăng cường công tác tổ chức thi hành án, đồng thời xây dựng các giải pháp chung, chỉ đạo các đơn vị căn cứ theo tình hình cụ thể của từng địa phương triển khai các giải pháp cụ thể để mang lại hiệu quả cao nhất.
Như tại Hải Phòng, Cục THADS thành phố đã trực tiếp làm việc, đôn đốc tổ chức thi hành án tại một số đơn vị có kết quả thấp, không hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm công tác 2022; tiếp tục bám sát tiến độ tổ chức thi hành án đối với các vụ việc có giá trị lớn, khó thi hành của toàn thành phố… Qua đó, tiếp tục chỉ đạo, định hướng các đơn vị xây dựng các giải pháp tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành án về việc, về tiền. Kết quả thi hành án 3 tháng năm 2023, các cơ quan THADS Hải Phòng đã thi hành xong về việc đạt 29,15%, về tiền đạt 20,58% (tăng 13,86% so với cùng kỳ năm 2022).

Trong Quý II năm 2023, các cơ quan THADS trên địa bàn sẽ tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi án hành chính; tiếp tục tổ chức thi hành các vụ việc THADS trọng điểm, các vụ việc liên quan đến thu hồi nợ của các tổ chức tín dụng. Quan tâm, chú trọng hơn nữa công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, tránh gây bức xúc cho dân để trở thành điểm nóng, khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp. Tăng cường siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ tại các cơ quan THADS thành phố, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, đặc biệt là lực lượng Chấp hành viên trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao…

Tại Đồng Tháp, qua báo cáo kết quả công tác THADS, theo dõi THAHC quý I năm 2023 cho thấy Cục đã kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương và địa phương về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đội ngũ công chức, người lao động cơ quan THADS đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Nhờ đó kết quả 3 tháng đầu năm 2023, chỉ tiêu thi hành xong về việc và tiền đảm bảo theo tiến độ (việc đạt 43,48%, tiền đạt 16,46%). Kết quả trên cho thấy, toàn tỉnh đã có nhiều cố gắng, nổ lực tập trung toàn diện từ khâu tập trung việc giải quyết án, công tác kiểm tra, tiếp dân, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo…đến công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được quan tâm; cơ bản các mặt công tác ngày càng có hiệu quả hơn.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác THADS vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như: năng lực, trình độ, phương pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành ở một số đơn vị chậm đổi mới; một số đơn vị chưa xác định được những nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn chưa thường xuyên, hiệu quả còn thấp...

Thời gian tới, các cơ quan THADS Đồng Tháp sẽ tiếp tục bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác của ngành và địa phương năm 2023, tập trung chỉ đạo thi hành dứt điểm những vụ việc có điều kiện, đặc biệt là các vụ việc có giá trị lớn, các vụ việc thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, các vụ việc có điều kiện nhiều năm chưa thi hành xong. Tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác THADS, đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan. Tăng cường thực hiện kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính, rà soát, củng cố, hoàn thiện hồ sơ thi hành án, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, tự kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm. Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành án, tạo sự công khai, minh bạch nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Còn đối với các cơ quan THADS Thanh Hóa, quý I năm 2023, với sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, công tác THADS, theo dõi THAHC trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Ngay từ đầu năm, Cục đã ban hành Công văn về việc triển khai thực hiện công tác năm 2023 trên tất cả các mặt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp với quyết tâm đẩy mạnh, quyết liệt trong tổ chức thi hành án, nâng cao kết quả THADS, THAHC của toàn tỉnh. Tại các Chi cục, Lãnh đạo, Chấp hành viên, Thẩm tra viên và đội ngũ làm công tác thi hành án cũng đã nhanh chóng vào cuộc, tổ chức thi hành dứt điểm án có điều kiện thi hành; tích cực kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thành công, đảm bảo đúng quy định về trình tự thủ tục cũng như tính liên tục trong suốt quá trình tổ chức thi hành án.

Thời gian tới, một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà các cơ quan THADS tỉnh tập trung thực hiện đó là giải quyết dứt điểm các vụ việc thi hành án tồn đọng, kéo dài. Theo đó, đối với các đơn vị có nhiều án tồn đọng kéo dài, các vụ việc đương sự có điều kiện thi hành án nhưng chây ỳ thì Lãnh đạo Cục yêu cầu các Chi cục chú trọng nội dung tham mưu, đề xuất Trưởng ban chỉ đạo THADS thành lập tổ công tác liên ngành chỉ đạo thực hiện áp dụng các biện pháp bảo đảm thi hành án (tạm giữ tài sản, giấy tờ…) hoặc các biện pháp thi hành án khác. Đối với những vụ việc chậm tổ chức thi hành do Chấp hành viên chưa kịp thời áp dụng các biện pháp bảo đảm, yêu cầu Chấp hành viên rà soát, xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết từng nội dung nhiệm vụ, ấn định thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành, bằng các biện pháp nghiệp vụ phải giải quyết dứt điểm. Cùng với đó, phải nghiêm túc làm rõ trách nhiệm cá nhân của Lãnh đạo đơn vị, Chấp hành viên và các cá nhân có liên quan trong việc để chậm trễ thi hành án. Các đơn vị, Chấp hành viên, cá nhân không thực hiện đúng chỉ đạo sẽ bị kiểm điểm, phê bình.

baophapluat.vn