Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu làm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

09/01/2023
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu làm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.
Tại Quyết định số 08, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu sinh ngày 06/10/1969; Dân tộc Kinh; Quê quán xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình; Học vị: Tiến sĩ Luật học.
Trước khi giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu từng giữ các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp, Giám đốc Học viện Tư pháp; Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội; cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển đất nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tư vấn về chính sách phát triển lĩnh vực khoa học xã hội; đào tạo nhân lực có trình độ cao về khoa học xã hội.
 

Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ tặng hoa chúc mừng
Thứ trưởng Phan Chí Hiếu