Gần 2.000 lượt thi tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài trong ngày thi đầu tiên

26/10/2022
Gần 2.000 lượt thi tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài trong ngày thi đầu tiên
Từ ngày 25/10, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài nhằm mục đích nâng cao nhận thức hiểu biết pháp luật của cộng đồng trong lĩnh vực này.
Các câu hỏi của cuộc thi xoay quanh các quy định về quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài; Luật Cư trú; pháp luật về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; bầu cử; xuất cảnh, nhập cảnh; Luật Tương trợ tư pháp; pháp luật về đất đai, nhà ở; các quy định về chính sách bảo hộ của Nhà nước Việt Nam đối với công dân Việt Nam tại nước ngoài cũng như chính sách của Nhà nước Việt Nam trong việc ưu đãi, thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong mọi lĩnh vực…
Theo thể lệ cuộc thi, mỗi cá nhân có quyền tham gia thi tối đa 03 lần, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ lấy kết quả thi cao nhất trong các lần thi của thí sinh để tính điểm xét giải. Ngay trong ngày đầu tiên phát động cuộc thi, đã có hơn 1.200 cá nhân với gần 2.000 lượt tham gia dự thi.
Đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy trong thời kỳ hội nhập quốc tế, các vấn đề liên quan tới quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng.
Cuộc thi sẽ tiếp tục diễn ra cho tới 24h00 ngày 25/11/2022 dưới hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://moj.gov.vn/cuocthitructuyen.