Phòng, chống dịch và bảo đảm an sinh xã hội là nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm, hàng đầu

31/08/2021
Chiều ngày 18 tháng 8 năm 2021, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ với tập thể lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo Kết luận của đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về công tác phòng, chống dịch Covid19.
Để tiếp tục phòng, chống dịch Covid19, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị toàn hệ thống chính trị phải tiếp tục tuyên truyền, vận động, kêu gọi Nhân dân thực hiện nghiêm, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch trên cơ sở tăng cường sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội theo đúng tinh thần “ai ở đâu ở đó”, người cách ly với người, nhà cách ly với nhà, phong tỏa, bao vây nghiêm ngặt các ổ dịch, đồng thời thực hiện xét nghiệm thần tốc, hiệu quả trên diện rộng để nhanh chóng xác định, phát hiện sớm nguồn lây, tách ra khỏi cộng đồng, điều trị bằng các biện pháp hiệu quả, phù hợp. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể phối hợp chặt chẽ, “chung lưng đấu cật” cùng Chính phủ tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung chủ yếu sau đây:
Bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình người dân trên địa bàn
Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ban Dân vận Trung ương:
Chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, tổ chức có liên quan tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; phát huy vai trò nòng cốt, tham gia lực lượng xung kích; huy động sức mạnh đoàn kết của Nhân dân, nỗ lực và quyết tâm phòng, chống dịch; kêu gọi người dân hãy vì sức khỏe của chính mình, vì sức khỏe của cộng đồng và vì sự phát triển của đất nước, tự giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.
Phối hợp chỉ đạo đội ngũ cán bộ dân vận các cấp bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình người dân trên địa bàn để kịp thời động viên, chia sẻ, hỗ trợ; kịp thời đề xuất với cơ quan có thẩm quyền giúp đỡ người dân, đặc biệt là các đối tượng yếu thế, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người bị mất việc, giãn việc, phụ nữ, trẻ em (nhất là phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 6 tuổi),...; không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhu yếu phẩm thiết yếu trong thời gian giãn cách xã hội.
Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội phát huy hiệu quả Tổ COVID cộng đồng, tạo sự hưởng ứng tích cực và sự đồng thuận trong Nhân dân.
Tăng cường giám sát, phối hợp đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:
Tiếp tục tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy vai trò là hạt nhân trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tích cực phòng, chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.
Chỉ đạo hệ thống Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở làm tốt hơn vai trò tập hợp, lắng nghe ý kiến Nhân dân; chủ động phối hợp với chính quyền các cấp giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, nhất là trong bối cảnh nhiều người dân gặp khó khăn do dịch bệnh, kịp thời giúp đỡ, phối hợp hỗ trợ hoặc đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền chăm lo cuộc sống người dân, nhất là những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
Tăng cường giám sát, phối hợp đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong cuộc chiến chống dịch. Tiếp tục động viên, kêu gọi các tổ chức tôn giáo, đoàn viên, hội viên, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ và các tầng lớp nhân dân chung tay phòng, chống dịch; huy động đóng góp nhiều hơn nữa vào Quỹ vắc xin phòng chống dịch COVID-19.
Tăng cường tuyên truyền; kịp thời cập nhật thông tin, đồng thời phản bác các tin giả, xấu, độc về dịch bệnh để không gây hoang mang, lo lắng trong Nhân dân; đề cao trách nhiệm người đứng đầu các tổ chức Mặt trận, đoàn thể; thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
Đề nghị Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục phát huy phẩm chất của anh Bộ đội cụ Hồ, nêu cao vai trò tích cực, đầu tàu gương mẫu trong cộng đồng, chủ động tuyên truyền, vận động hội viên có sức khỏe, có chuyên môn tham gia các tổ, đội phòng, chống dịch COVID-19.
Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy tinh thần xung kích: “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong” bám sát cơ sở để chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động tình nguyện, sáng tạo của thanh niên tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả và thích ứng với diễn biến của đại dịch COVID-19.
Đề nghị Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy cách làm hay, mô hình hiệu quả thời gian qua, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia phòng chống dịch; tích cực tham gia công tác hậu cần phục vụ lực lượng tuyến đầu chống dịch, tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động chăm lo cho hội viên.
Đề nghị Trung ương Hội nông dân Việt Nam tiếp tục động viên, khuyến khích, huy động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia phòng, chống dịch, đảm bảo sản xuất; tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ, cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân, hỗ trợ nông dân thu hoạch, vận chuyển, kết nối tiêu thụ nông sản,...
Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hướng dẫn việc thực hiện cách ly, vừa tổ chức sản xuất, kinh doanh an toàn theo nguyên tắc sản xuất phải an toàn, an toàn thì mới sản xuất; nghiên cứu sử dụng Quỹ Công đoàn để hỗ trợ người lao động và công đoàn viên gặp khó khăn trong đại dịch; vận động đoàn viên tham gia đóng góp tích cực cho công tác phòng, chống dịch.
Rà soát sửa đổi, bổ sung, mở rộng đối tượng hỗ trợ
Về các kiến nghị của Ban Dân vận Trung ương, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:
Các Bộ, cơ quan liên quan tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến, kiến nghị; khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách; chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, huy động tối đa sự tham gia của các tổ chức, cá nhân cho công tác phòng, chống dịch, bảo đảm an sinh, an toàn xã hội cho Nhân dân; tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế phối hợp trên cơ sở thực tiễn, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả.
Bộ Y tế tập trung mọi nguồn lực, trang thiết bị để cứu chữa người bệnh, các trường hợp cấp cứu thì nhập viện trước, làm thủ tục sau...; củng cố, huy động các trạm y tế cấp xã, trung tâm y tế cấp huyện để điều trị cho các bệnh nhân F0 chuyển bệnh nặng tại nhà để giảm nguy cơ tử vong; tích cực sử dụng nền tảng công nghệ số, các phương tiện truyền thông chính thống để hướng dẫn người dân tự chăm sóc, điều trị COVID-19.
Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở chủ động, kịp thời cung cấp thông tin về công tác phòng, chống dịch bảo đảm chính xác, đầy đủ và toàn diện.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời rà soát sửa đổi, bổ sung, mở rộng đối tượng hỗ trợ; tiếp tục theo dõi, đôn đốc các địa phương bảo đảm cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiếu yếu; hỗ trợ người lao động nghèo, mất thu nhập, không để bất kỳ ai bị thiếu ăn trên địa bàn; khẩn trương nghiên cứu động viên, khen thưởng kịp thời về vật chất, tinh thần đối với các lực lượng tuyến đầu chống dịch, vận dụng tối đa các chính sách, quy định của Đảng và Nhà nước, nếu chưa có quy định thì báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền quyết định.
Các bộ, ngành, cơ quan có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các mô hình sản xuất an toàn trên tinh thần “an toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn”, giữ vững, bảo vệ và mở rộng vùng xanh để duy trì và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh...