Alternate Text

Bộ, ngành Tư pháp triển khai kịp thời nhiều hoạt động PBGDPL về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Alternate Text13/04/2020

Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế và đời sống của các tầng lớp Nhân dân. Đảng, Nhà nước đều xác định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, huy động sự tham gia tích cực, quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương và toàn thể Nhân dân. Nhận thức được vai trò,

Tiếp tục thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại khuôn viên trụ sở Bộ

Alternate Text07/04/2020

Thực hiện Công văn số 1185/BTP-VP ngày 31/3/2020 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, nhằm chủ động thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống và hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan dịch Covid-19 và đảm bảo tối đa sức khỏe, an toàn vệ sinh lao động cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, ngày 5/4/2020, V

Khuyến khích các cá nhân, tổ chức sử dụng Hệ thống đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm bằng động sản

Alternate Text31/03/2020

Hiện nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đang trở thành đại dịch của toàn thế giới và tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, khó lường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hầu hết các hoạt động kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội… Trong bối cảnh đó, công tác phòng chống dịch COVID 19 ở nước ta đã được triển khai rộng khắp, quyết liệt với sự vào