Quy "sổ đỏ" và "sổ hồng" thành 1 giấy

30/09/2005
Quy "sổ đỏ" và "sổ hồng" thành 1 giấy
(VietNamNet)- Tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2005, Chính phủ kết luận: Từ nay, quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được thực hiện chỉ trên 1 giấy có tên ''Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất''.

Thực hiện kết luận của phiên họp thường kỳ tháng 8/2005 của Chính phủ, ngày 5/9/2005 Bộ Tư pháp đã có cuộc họp với liên Bộ (Tài nguyên Môi trường, Xây dựng, Nội vụ, Tài chính, Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ) để hoàn chỉnh dự án Luật Đăng ký bất động sản trước khi trình Chính phủ.

Tại phiên họp này, dự án Luật Đăng ký bất động sản đã được nhanh chóng nhận được sự nhất trí cao của Chính phủ: chỉ 1 giấy về quản lý bất động sản với cơ quan chủ quản là Bộ Tài nguyên Môi trường.

Theo dự án Luật Đăng ký bất động sản, quyền sử dụng (QSD) đất và những tài sản gắn liền với đất được thực hiện trên 1 giấy chứng nhận. Giấy này sẽ thay thế ''sổ đỏ'' và ''sổ hồng'' hiện có.

Khi Luật Bất động sản có hiệu lực thi hành, những trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận QSD đất và tài sản gắn liền với đất sẽ được cấp giấy mới. Tên của giấy mới là ''giấy chứng nhận QSD đất và tài sản gắn liền với đất''.

Đối với những giấy chứng nhận hiện có (giấy chứng nhận QSD đất theo Luật Đất đai 1993, theo giấy chứng nhận mới hiện nay và giấy chứng nhận QSD đất và sở hữu nhà theo Nghị định 60/CP) vẫn giữ nguyên giá trị.

Khi người sử dụng đất thực hiện việc giao dịch về chuyển nhượng, chuyển đổi, thế chấp hay có nguyện vọng đổi giấy mới thì sẽ được đổi sang giấy chứng nhận QSD đất và tài sản gắn liền với đất miễn phí.

  • Kiều Minh - Vietnamnet