Hòa Bình: Cơ chế "một cửa" cấp tỉnh còn chậm, cấp cơ sở giảm phiền hà

01/08/2005
Sau hơn một năm triển khai, đến nay tỉnh Hòa Bình đã có 11/11 huyện, thị xã và 5 sở (Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính) thực hiện cơ chế “một cửa”.