Cà Mau hưởng ứng Ngày Pháp luật thiết thực, không phô trương, hình thức

02/11/2022
Cà Mau hưởng ứng Ngày Pháp luật thiết thực, không phô trương, hình thức
Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau vừa có Công văn đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022.
Theo đó, Sở Tư pháp – Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục Pháp luật tỉnh Cà Mau đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Thời gian thực hiện từ ngày 05/11 đến hết ngày 11/11/2022.

Với khẩu hiệu “Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật”, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh sẽ tập trung vào các nội dung trọng tâm như tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật 2022; Tổ chức hội nghị triển khai văn bản pháp luật mới năm 2022...

Từ đó, nhằm phát huy tính tích cực, tự giác trong học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả trong việc xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biến về ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật nghiêm túc trên địa bàn tỉnh.

Ngày Pháp luật đi vào đời sống
Theo đánh giá của ngành Tư pháp Cà Mau, thông qua các hoạt động Ngày Pháp luật, mọi người đều ý thức hơn trong việc tôn trọng, chấp hành pháp luật và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi tham gia các quan hệ pháp luật; cán bộ, nhân dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của mình đúng quy định, giảm bớt tình trạng khiếu nại tố cáo kéo dài, góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh trong cộng đồng dân cư, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, góp phần vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Anh Lê Văn Tiến (ngụ khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) cho biết: “Trong những năm gần đây nhờ tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng mà những người dân đã dần quen với cụm từ Ngày Pháp luật 9/11. Đặc biệt, ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân được cải thiện, nâng cao, thông qua việc chấp hành đúng quy định như: tham gia giao thông thì phải đi chạy đúng làn đường, không uống rượu bia khi lái xe,... Như vậy, mỗi người dân chung tay sẽ góp phần để Ngày Pháp luật thực sự đi vào đời sống”.

Ông Nguyễn Minh Luân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh: “Năm 2022 là năm thứ 10 tỉnh Cà Mau cùng với cả nước tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Vì vậy, để Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 thực sự là điểm nhấn của cả giai đoạn 10 năm thực hiện, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau cần chủ động, linh hoạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả; có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức và phù hợp với điều kiện thực tế; bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân”.

“Để Ngày Pháp luật năm nay thiết thực và hiệu quả, từ ngày 07/6/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND tổ chức triển khai các hoạt động Ngày Pháp luật, với yêu cầu triển khai thực hiện thiết thực, đáp ứng yêu cầu đời sống, chính trị - pháp lý của xã hội, thu hút đông đảo sự chú ý tham gia của cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, kịp thời tổng kết, đánh giá, lan tỏa, tôn vinh, điển hình các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội” - ông Luân cho biết./.
Nguồn: Báo điện tử Pháp luật Việt Nam