Phú Thọ: Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

31/07/2020
Phú Thọ: Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020
Sáng 24/7, Sở Tư pháp Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Đồng chí Trần Thị Nhung - Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.
Giai đoạn 2015 - 2020, Sở Tư pháp Phú Thọ đã chú trọng triển khai các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh phát động; đồng thời, hằng năm đều xây dựng các kế hoạch, chương trình, triển khai phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp... Các phong trào thi đua được phát động có trọng tâm, trọng điểm và thu được nhiều kết quả trên các lĩnh vực.
Trên cơ sở kết quả công tác thi đua, ngành đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, trong đó: Năm 2016 được tặng Cờ Thi đua của UBND tỉnh; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (2017,2018,2019); Cờ Thi đua ngành Tư pháp năm (2018, 2019). Nhiều tập thể, cá nhân đã được Bộ Tư Pháp, Chủ tịch UBND tỉnh, giám đốc Sở Tư pháp tặng Bằng khen, giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.
Tại Hội nghị, Giám đốc Sở Tư pháp trao Giấy khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân được công nhận điển hình tiên tiến và đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020./.
Dương Hằng - Văn phòng Sở