Lạng Sơn: Tuyên truyền Đề án II Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm.

26/08/2005
Sở Tư pháp đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Tràng Định mở Hội nghị triển khai Đề án II Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm năm 2005 tại xã Đề Thám, huyện Tràng Định cho hơn 50 đại biểu gồm các đồng chí lãnh đạo chủ chốt ở xã, đại diện các ban, ngành, đoàn thể xã và các bí thư chi bộ, trưởng thôn của xã.