Lễ công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tư pháp Bình Thuận

01/01/0001
Sáng ngày 01/10/2015, tại Hội trường Sở Tư pháp diễn ra Lễ công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tư pháp Bình Thuận dưới sự tham sự của Đại diện Sở Nội vụ, Lãnh đạo Sở Tư pháp Bình Thuận cùng với Lãnh đạo các Phòng, Đơn vị thuộc Sở Tư pháp Bình Thuận.

Ngày 17/9/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký Quyết định số 2242/QĐ-UBND bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Theo Quyết định này, Chủ tịch UBND tỉnh điều động và bổ nhiệm có thời hạn 05 (năm) năm đối với bà Phạm Thị Minh Hiếu – Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Bà Phạm Thị Minh Hiếu được hưởng mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số 0,7 so với mức lương cơ sở theo quy định hiện hành.

Quyết định số 2242/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2015.

Thanh Tường