Lào Cai tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động

16/08/2005
Vừa qua, Trung tâm trợ giúp pháp lý của Nhà nước tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Ban Tuyên giáo - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động về thị trấn Phố Lu, thị trấn Tằng Loỏng (huyện Bảo Thắng) và xã Minh Lương (huyện Văn Bàn).