Bắc Kạn: Giải quyết dứt điểm các khiếu kiện "nóng".

01/08/2005
Hiện nay, các khiếu kiện “nóng”, khiếu kiện tập thể nổi cộm ở Bắc Kạn đã được giải quyết dứt điểm; những vụ khiếu nại cán bộ làm chưa đúng quyền lợi hợp pháp của dân đã được sửa sai.