Hà Tây: Lấy ý kiến 2 dự án: Luật Phòng, chống tham nhũng và Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

09/09/2005
Thường trực HĐND tỉnh Hà Tây vừa mở hội nghị triển khai lấy ý kiến vào 2 dự án Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Phòng chống tham nhũng. Các ý kiến góp ý tập trung vào các vấn đề như kê khai tài sản, vấn đề con đã trưởng thành có gia đình, có tài sản riêng nhưng vẫn trong cùng một hộ khẩu và ngược lại con đã trưởng thành đi làm việc, lao động ở nước ngoài vẫn có tài sản chung (đương nhiên là không cùng hộ khẩu) thì có kê khai không; trách nhiệm của người đứng đầu và cơ quan phòng, chống tham nhũng do ai quản lý.