Sở Tư pháp Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý

01/08/2005
Ngày 8/6/2005, Sở Tư pháp Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho chuyên viên và cộng tác viên với chủ đề về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP.