Lập đường dây nóng về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh KonTum

01/08/2005
Kể từ ngày 1/ 6, đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum chính thức đi vào hoạt động. Đường dây nóng được đặt tại Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum, là đơn vị thường trực Ban chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh.