Tiếp tục nâng cao chất lượng Tạp chí Dân chủ và Pháp luật điện tử

11/04/2024
Tiếp tục nâng cao chất lượng Tạp chí Dân chủ và Pháp luật điện tử
Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh tại buổi làm việc với Tạp chí Dân chủ và Pháp luật về kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Quý I/2024 và phương hướng nhiệm vụ Quý II/2024, diễn ra chiều 11/4 vừa đây.
Theo báo cáo tại buổi làm việc do Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí dân chủ và Pháp luật Trần Hoàng Hưng trình bày, trong Quý I/2024, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật đã biên tập, xuất bản và phát hành 03 số Tạp chí kỳ I - 90 trang và 03 số Tạp chí kỳ II - 64 trang. Tạp chí đã thực hiện các ấn phẩm bảo đảm về nội dung và tiến độ theo Kế hoạch công tác năm 2024 đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt. Nội dung các ấn phẩm bám sát hoạt động chuyên môn của Bộ, Ngành Tư pháp, phản ánh những vấn đề pháp lý được nhiều người quan tâm, mang đậm hơi thở cuộc sống.
 

Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí dân chủ và Pháp luật Trần Hoàng Hưng phát biểu tại buổi làm việc.
 
Đối với Tạp chí Dân chủ và Pháp luật điện tử, trong 03 tháng đầu năm, Tạp chí đã đăng tải 215 tin/bài với nhiều bài viết nghiên cứu có hàm lượng khoa học cao, đóng góp vào quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật, thực thi pháp luật trên thực tiễn trên các chuyên mục của Tạp chí điện tử như: Xây dựng và hoàn thiện pháp luật; tổ chức thi hành pháp luật; tư pháp và thực tiễn. Đồng thời tập trung tuyên truyền nội dung các dự án luật mới được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đến toàn bộ đối tượng bạn đọc: Luật Nhà ở, Luật Tài Nguyên nước, Luật Đất đai…; các hoạt động triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 của Bộ, Ngành Tư pháp.
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật điện tử cũng tập trung theo dõi, tuyên truyền về các hoạt động của Bộ, Ngành; các hoạt động thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; dự thảo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025; quá trình hoàn thiện các dự thảo, dự án Luật trình Quốc hội cho ý kiến hoặc thông qua tại Kỳ họp thứ 7 (Luật Thủ đô, Luật Đấu giá tài sản, Luật Công chứng…).
 Một số cán bộ Tạp chí Dân chủ và Pháp luật phát biểu tại biểu làm việc.
 
Qua nghe báo cáo và các ý kiến tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị Tạp chí Dân chủ và Pháp luật bám sát kế hoạch truyền thông của Bộ, ngành để có kế hoạch triển khai cụ thể, đặc biệt lưu ý Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027”. 
 

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
 
Cùng với đó, Tạp chí cần chủ động rà soát nhiệm vụ cụ thể để tham gia tích cực vào công tác triển khai Kế hoạch hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI; tăng cường cả về số lượng và chất lượng nội dung tin, bài trên Tạp chí điện tử; đẩy mạnh phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp địa phương để đa dạng các nội dung thông tin; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng chiến lược phát triển nội dung tin, bài gắn với nâng cao chất lượng đời sống người lao động; kiện toàn tổ chức bộ máy đáp ứng nhu cầu phát triển…
 
Thu Nga - Trung tâm Thông tin