Bộ Tư pháp góp ý Dự thảo Nghị định về thí điểm phân cấp quản lý nhà nước cho TP Hồ Chí Minh

09/04/2024
Bộ Tư pháp góp ý Dự thảo Nghị định về thí điểm phân cấp quản lý nhà nước cho TP Hồ Chí Minh
Ngày 8/4, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành Trung ương đã làm việc với UBND TP Hồ Chí Minh, góp ý Dự thảo Nghị định về Thí điểm phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực cho chính quyền TP Hồ Chí Minh. Đoàn lãnh đạo Bộ Nội vụ có đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ… Về phía Ủy ban nhân dân TP. HCM có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố; Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND Thành phố. Phía Bộ Tư pháp có Thứ trưởng Trần Tiến Dũng tham dự và phát biểu ý kiến.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành, cùng với lãnh đạo TP Hồ Chí Minh trao đổi, tiếp thu, giải trình các ý kiến liên quan đến dự thảo Nghị định về Thí điểm phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực cho chính quyền TP Hồ Chí Minh (Dự thảo Nghị định). Trong đó, các đại biểu tập trung thảo luận, giải trình các nội dung mà Bộ, ngành vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau.
 

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng phát biểu ý kiến của Bộ Tư pháp về các nội dung còn chưa thống nhất tại Dự thảo Nghị định.
 
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã phát biểu ý kiến của Bộ Tư pháp về các nội dung còn chưa thống nhất tại Dự thảo Nghị định liên quan đến: Quản lý nhà nước về kinh tế, tài chính, ngân sách nhà nước, giao thông vận tải, lao động, nội vụ… Đặc biệt, Thứ trưởng đã cho ý kiến về thẩm quyền quy định Danh mục ngành, nghề, địa bàn ưu đãi đầu tư; các quy định về phân cấp, ủy quyền; các nội dung Dự thảo Nghị định cần điều chỉnh để đảm bảo phù hợp, thống nhất với quy định tại các Luật…
Trước đó, UBND TP Hồ Chí Minh đề xuất trong Dự thảo Nghị định mà Bộ Nội vụ gửi lấy ý kiến có 49 nội dung. Các Bộ, ngành Trung ương chưa thống nhất và có ý kiến bỏ ra 20 nội dung với nhiều lý do. Tại Hội nghị, TP Hồ Chí Minh kiến nghị các bộ, ngành Trung ương tiếp tục ủng hộ, đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực cho chính quyền địa phương.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, các ý kiến thảo luận trên tinh thần tập trung, dân chủ và quán triệt nguyên tắc, trên cơ sở chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật có liên và tính đến yếu tố đặc thù của Thành phố. Đối với những vấn đề luật chưa quy định nhưng xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của Thành phố thì cần phải xem xét, đưa vào quy định để điều chỉnh, đảm bảo khi ban hành thì Nghị định phải chất lượng, mang tính khả thi cao.
Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan liên quan cần nhanh chóng hoàn thiện Dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành để TP triển khai thực hiện Nghị quyết 98 liên quan đến việc thí điểm phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực cho chính quyền TP Hồ Chí Minh.