Khởi động Dự án “Tăng cường tư pháp cho người chưa thành niên tại Việt Nam, giai đoạn 2022 - 2026”

15/11/2022
Khởi động Dự án “Tăng cường tư pháp cho người chưa thành niên tại Việt Nam, giai đoạn 2022 - 2026”
Ngày 15/11/2022 tại trụ sở Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam tổ chức Lễ khởi động Dự án “Tăng cường tư pháp cho người chưa thành niên tại Việt Nam, giai đoạn 2022 - 2026” do UNICEF tài trợ. Tham dự buổi Lễ có Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, đại diện một số đơn vị của Bộ Tư pháp và các cơ quan đồng thực hiện Dự án bao gồm Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao và Hội Luật gia. Về phía nhà tài trợ có bà Rana Flowers, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam và các cán bộ của UNICEF Việt Nam.
Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Trong đó, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, thúc đẩy và bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, tăng cường tư pháp cho người chưa thành niên cũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng với sự phát huy nội lực cũng như sự hỗ trợ tích cực và hiệu quả của cộng đồng các nhà tài trợ quốc tế, trong đó có UNICEF – một trong những đối tác hợp tác truyền thống với Việt Nam nói chung và Bộ Tư pháp nói riêng. Từ năm 2006 cho đến nay, UNICEF và Bộ Tư pháp đã hợp tác chặt chẽ, phối hợp triển khai hiệu quả nhiều dự án hợp tác trong lĩnh vực tư pháp cho người chưa thành niên.
 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại Lễ khởi động
 
Phát biểu tại Lễ khởi động, Bộ trưởng Lê Thành Long đánh giá cao những hỗ trợ của UNICEF trong thời gian qua và khẳng định việc khởi động Dự án “Tăng cường tư pháp cho người chưa thành niên tại Việt Nam giai đoạn 2022 - 2026” đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và UNICEF, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam vừa kỷ niệm 45 năm gia nhập Liên hợp quốc (20/9/1977 - 20/9/2022). Bộ trưởng nhấn mạnh, việc triển khai thành công Dự án sẽ có ý nghĩa lớn trong việc thúc đẩy tiếp cận tư pháp cho người chưa thành niên, nhằm thực hiện các mục tiêu đã đề ra trong Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên hợp quốc (được ban hành theo Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ), Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 của Việt Nam (ban hành theo Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 07/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ), Khung hợp tác về phát triển bền vững giữa Liên hợp quốc và Chính phủ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2026.
Bộ trưởng đề nghị các cơ quan tham gia Dự án cũng như các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp cần điều phối, quản lý và tổ chức triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật Việt Nam cũng như cam kết với UNICEF.
Các hoạt động thực hiện trong khuôn khổ Dự án sẽ phải đảm bảo xoay quanh và phục vụ cho việc đạt được 05 kết quả chính, gồm: Hoàn thiện khung chính sách, pháp luật nhằm tăng cường tiếp cận tư pháp cho người chưa thành niên có liên quan đến pháp luật phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em và các điều ước quốc tế khác mà Việt Nam là thành viên; nâng cao hiệu quả thi hành chính sách, pháp luật liên quan đến tư pháp với người chưa thành niên phù hợp với Công ước quốc tế của Liên hợp quốc và các điều ước quốc tế khác mà Việt Nam là thành viên thông qua tăng cường điều phối, theo dõi, đánh giá, và truyền thông nâng cao nhận thức; tăng cường các dịch vụ tư pháp cho người chưa thành niên, đặc biệt là các dịch vụ hỗ trợ, phục hồi tại cộng đồng, nuôi con nuôi, hướng tới các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, đặc biệt trong bối cảnh COVID-19 và các trường hợp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh khác; tăng cường năng lực bền vững về tư pháp với người chưa thành niên; tăng cường năng lực cho Bộ Tư pháp để thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều phối, theo dõi, giám sát nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật của UNICEF đạt chất lượng cao để thực hiện các mục tiêu đã đặt ra.
Một số hình ảnh tại Lễ khởi động:
 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tại Lễ khởi động


Bà Rana Flowers, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam phát biểu tại
Lễ khởi động


Bà Dương Thiên Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế phát biểu tại
Lễ khởi động


Đại diện Bộ Công an phát biểu tại Lễ khởi động


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại 
Lễ khởi động
 
Bộ Tư pháp và các cơ quan hữu quan của Việt Nam đã phối hợp với UNICEF xây dựng Dự án “Tăng cường tư pháp cho người chưa thành niên tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2026”. Ngày 30/9/2022, Văn kiện Dự án đã chính thức được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt với mục tiêu tổng thể là tăng cường năng lực của Bộ Tư pháp và các cơ quan hành pháp, tư pháp chủ chốt để thực hiện thủ tục tố tụng hòa nhập, thân thiện với người chưa thành niên và nhạy cảm giới, cung cấp, điều phối các dịch vụ pháp lý cho người chưa thành niên nhằm tăng cường tiếp cận tư pháp cho người chưa thành niên có liên quan tới pháp luật phù hợp với Công ước về Quyền trẻ em và các điều ước quốc tế khác mà Việt Nam là thành viên.
Dự kiến Dự án này sẽ được thực hiện trong 5 năm (từ 2022 - 2026) với vốn viện trợ không hoàn lại của UNICEF là 2.825.000 USD, vốn đối ứng của phía Việt Nam là 282.500 USD. Đây là dự án lớn nhất của UNICEF do Bộ Tư pháp là cơ quan chủ quản.

Anh Thư, Lê Huy - Trung tâm Thông tin