Nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ được giao

21/10/2022
Nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ được giao
Sáng 21/10, Bộ Tư pháp tổ chức Tọa đàm bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ giao. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh và Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Nguyễn Quốc Hoàn đồng chủ trì Tọa đàm.
Tại Tọa đàm, Phó Chánh văn phòng Bộ Tư pháp Lê Tuấn Phong đã trình bày Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ giao. Báo cáo cho thấy công tác thực hiện nhiệm vụ được giao đã đạt được nhiều kết quả.
Cụ thể, theo số liệu trên Hệ thống theo dõi nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao của Văn phòng Chính phủ, đến nay, Bộ Tư pháp đã nhận được 153 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao (tăng 106,7% so với cùng kỳ năm 2021), trong đó có 85 nhiệm vụ có thời hạn, 68 nhiệm vụ không có thời hạn. Bộ đã hoàn thành 74 nhiệm vụ có thời hạn, 41 nhiệm vụ không có thời hạn và hiện đang tiếp tục thực hiện 38 nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2022. 
Bên cạnh đó, số liệu trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao cho thấy các đơn vị thuộc Bộ phải thực hiện 387 nhiệm vụ có thời hạn trong 9 tháng đầu năm 2022. Đến nay, các đơn vị đã hoàn thành 223 nhiệm vụ (đạt tỷ lệ 57.6%). Đến hết năm 2022, các đơn vị thuộc Bộ phải thực hiện 381 nhiệm vụ, trong đó có 174 nhiệm vụ quá hạn từ các tháng trước chuyển sang.
Quá trình thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ giao còn tồn tại một số vướng mắc, như: thời hạn hoàn thành nhiệm vụ tương đối ngắn gây khó khăn cho đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện; một số nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao mang tính đột xuất, ngoài Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu; chưa thực hiện việc mở rộng phân quyền cập nhật đến từng đơn vị trực thuộc và chuyên viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ…
Văn phòng Bộ đề xuất Lãnh đạo Bộ cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao, có định hướng, phân công thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc của từng đơn vị; hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đổi mới phương pháp, tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc; đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục quan tâm, theo dõi, rà soát, đôn đốc, kiểm tra, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và chỉ đạo cập nhật tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm thời gian, tiến độ, chất lượng công việc…
Tại tọa đàm, đại diện các đơn vị thuộc Bộ đã nêu lên các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao tại các đơn vị.
Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh hoan nghênh các đơn vị thuộc Bộ đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao bảo đảm thời gian, tiến độ, chất lượng công việc.
Thứ trưởng cũng nhấn mạnh chức năng của Bộ Tư pháp là hỗ trợ Chính phủ quản lý, xây dựng và thi hành pháp luật, vì vậy, việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ giao là công việc không thể thiếu. Để nâng cao việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ giao, Thứ trưởng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ khi nhận được nhiệm vụ phải xác định kế hoạch thực hiện cụ thể; giao nhiệm vụ, phân công công việc rõ ràng; sát sao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; chủ động cập nhật tình hình, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.
 
Một số hình ảnh tại Tọa đàm:
 

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh và Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Nguyễn Quốc Hoàn đồng chủ trì Tọa đàm (Ảnh: Lê Huy)


Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu tại Tọa đàm 
(Ảnh: Lê Huy)


Phó Chánh văn phòng Bộ Tư pháp Lê Tuấn Phong 
(Ảnh: Lê Huy)


Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Phạm Đức Dụ 
(Ảnh: Lê Huy)


Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Trần Anh Đức  (Ảnh: Lê Huy)


Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính Nguyễn Thị Hạnh (Ảnh: Lê Huy).

 
Anh Thư, Lê Huy - Trung tâm Thông tin